DIY-guide:
Sandblæsning af dit hus – sådan gør du

Skal facaden af huset forskønnes, er teknikken med sandblæsning en oplagt metode til forbedring af boligen. Blæseteknikken er populær og udbredt hos de danske boligejere, og dette skyldes flere forhold. Det er en budgetvenlig løsning, og det er en arbejdsopgave, der kan udføres på langt de fleste beboelser, og som kan klares på kort tid.

Formålet med blæseteknikken er at shine murstensfacader op samt rense eroderet beton uden at komme til at ødelægge overfladen af facaden, betonen eller stålet.

Processen foregår ved, at der bruges en maskine, som kan blæse et rensemiddel i høj hastighed. Det er forskelligt, hvilket materiale der bruges som blæsemiddel. Det kan være korund, soda, plastikgranulat, knuste nødeskaller, kvartsand (hvor sandkornene er skarpe kanter) eller stålgrit.

Det er facadens tilstand og materiale, der er med til at afgøre, hvilket middel der anvendes til rensning.

Det er de færreste privatpersoner, der vælger at stå for opgaven selv. Det er et arbejde, som kræver erfaring med teknikken og kendskab til fremgangsmåde. Du skal have viden om egenskaberne og svaghederne ved materialet på din facade, og du skal have styr på, hvordan opgaven udføres korrekt, så der ikke skabes ruhed på facaden bagefter.

Det er ikke alle håndværkerfirmaer, der har det nødvendige specialudstyr til arbejdsopgaven. Vil du spare tid og energi på at finde frem til det rette firma, skal du anvendes 3byggetilbud.dk. Her kan du på få minutter oprette og beskrive din opgave, der vil blive sendt ud til de relevante håndværkere i dit nærområde. Indenfor få hverdage vil du modtage tilbud på din opgave, som du frit kan vælge imellem.

Guide – gør det selv sandblæsning

Du skal bruge tid på at sætte dig ind i opgaven med at sandblæse, før du begynder at renovere facaden af dit hus. Det er ikke kun de tekniske og praktiske faktorer, du skal have styr på. Boligforskønnelse af denne type får indflydelse på tilstanden af dit hus i fremtiden, og derfor skal du også tage højde for de forsikringsmæssige aspekter ved opgaven.

Det er ikke kun på facader af huse, at sandblæsning er en populær og funktionel teknik til at rengøre overflader og skabe et smukt look. Det er også muligt at sandblæse både og skibe samt containere. Langt de fleste opgaver klares af professionelle og finder sted indenfor industrien.

Når du vælger at gøre det selv, kan denne guide (der tager udgangspunkt i facade på hus) hjælpe dig godt på vej.

1: Kontakt til forsikringsselskab 

Før du lejer udstyr til opgaven eller går i gang med at forberede opgaven, skal du sikre dig, at det er forsvarligt selv at klare arbejdet. Du skal i dialog med dit forsikringsselskab, der kan give dig svar på, om det får negativ betydning for dækningen i din husforsikring, at du selv klarer arbejdet. Facaden udgør en væsentlig del af beskyttelsen omkring dit hus. Du skal have godkendelse på fra dit forsikringsselskab, om du selv må stå for arbejdet, eller om det er påkrævet, at et professionelt firma gør arbejdet for dig.

I værste fald kan du risikere, at din forsikring ikke dækker for skader, der er sket på facaden efter, at du selv har sandblæst.

2: Vurdering af tilstanden på facaden 

Uanset om du vælger at stå for opgaven selv eller lader et professionelt firma med erfaring og specialværktøj klare det for dig, er det en god idé at få en byggesagkyndig rådgiver til at hjælpe dig i forberedelsesfasen. Du skal være afklaret med, hvordan tilstanden på din facade er, for at du kan vælge det rette materiale til blæsningen. En erfaren tømrer eller en byggeteknisk rådgiver kan vejlede dig og give dig en faglig vurdering af, hvad der vil være den bedste og optimale løsning for din bolig.

Der kan være behov for at tage forskellige hensyn til enten materiale af facade eller tilstanden af det. Er huset i dårlig stand, kan det være nødvendigt at gennemføre større forbedringer og renovering af hus.

3:  Leje af materiel 

Leje af maskine til rensning og forskønnelse af facade på hus kan klares for et budgetvenlige beløb. Der er 2 afgørende forhold, som du skal have helt styr på, før du går i gang med opgaven selv. Det drejer sig hhv. om erfaring med håndtering af maskine til blæsning, og det handler om kendskab til materialet på din facade, og hvordan det skal behandles og skånes.

Hvilken teknik der anvendes til opgaven, kommer til at afspejle sig i det endelige resultat. Det kan tage tid og energi at skulle afprøve forskellige teknikker og få erfaring med selv at sandblæse. Bliver resultatet utilfredsstillende, eller bruges der et rensemiddel, som er for hårdt i forhold til tilstanden på facaden, kan det medføre sårbarhed omkring din bolig. Og dette kan i værste fald føre til, at der opstår skader eller krakeleringer på din facade, som vil forringe boligens værdi og medføre en stor udgiftspost.

4: Forberedelse og afskærmning af vinduer og døre 

Før du går i gang med din maskine, der kan sandblæse, skal alle vinduer og døre skærmes af. Du skal forvente en stor mængde rester af puds, skidt og snavs, når du udfører det omfattende arbejde. Kommer der først skidt og snavs ind i boligen, kan du se frem til at skulle rengøre hele hjemmet. Resterne er små støvpartikler, der kan lægge sig på alle overflader, og som kan trænge inde i sprækker og under møbler.

Selvom du lader et håndværkerfirma stå for selve det at sandblæse, kan du udføre det omstændelige forberedelsesarbejde med at dække af for alle ventilationer, vinduespartier og døre.

Du skal være opmærksom på, at du betaler håndværkere både for type af opgave som i form af timepris. I praksis vil det sige, at des flere timer håndværkerne befinder sig på din matrikel og er i gang med at løse den bestilte opgave, des dyrere vil den samlede pris blive for dig.
Det kan derfor være med til at reducere udgifterne, når du klarer forberedelsen med at afdække vinduer og døre.

5: Udførelse 

Med den rette teknik, kendskab til kvaliteten og typen af materiale på facade samt den rette forberedelse, kan du sandblæse din bolig på én dag. Det er ikke ligegyldigt, hvilken dag du vælger at sandblæse hus på. Du kan hjælpe dig selv til at få de bedst mulige arbejdsforhold ved at vælge en dag, hvor det er vindstille og tørt. Du kan sandblæse i sommerhalvåret, hvor komforten for dig vil være bedst. Om vinteren er frosten og de kølige temperaturer med til at fastgøre snavs og alger. Du får en mere komfortabel oplevelse med at sandblæse, når du kan holde varmen, og du lettere kan holde på og håndtere maskinen.

Der er intet til hinder for at sandblæse i vinterperioden. Dog skal du være opmærksom på, at du kan komme til at spænde i kroppen, når det er koldt, og at der er brug for særligt arbejdstøj.

Er du det mindste i tvivl om, hvordan du skal håndtere maskinen til sandblæsning, eller hvordan du skal udføre opgaven, er det værd (både økonomisk og praktisk) at lade et håndværkerfirma stå for opgaven.

Hos 3byggetilbud.dk kan du beskrive dit projekt med hensyn til, hvor mange m2 der skal sandblæses, og hvilket materiale der findes på din facade.

Særligt om regler for sandblæsning på huse og facader

Hos Arbejdstilsynet findes der regler, som gælder for sandblæsning, der udføres i professionelle og erhvervsrelaterede sammenhænge. Det anbefales, at du som privatperson tager disse regler og retningslinjer til dig, da de kan være med til at højne sikkerheden omkring din opgave.

Den overordnede regel med sandblæsning er, at udførelsen af arbejdet ikke må være til gene for dine omgivelser. Det vil sige, at du skal undgå at sandblæse, når der er andre mennesker tæt på din bolig. Støvpartiklerne og støjen fra opgaven kan forstyrre dem, og dette skal der tages højde for. Derudover skal du tage hensyn til miljøet. Det er typen af blæsemiddel, der har indflydelse på, hvor sund eller forurenende opgaven er. Du skal bruge miljøgodkendt blæsemiddel, der ikke generer hverken miljø eller dyreliv.

Hvad angår husforsikring, skal du være opmærksom på, at det er dit ansvar som boligejer at sikre, at bygge- og renoveringsopgaver omkring dit hus udføres på korrekt og forsvarlig vis.

Du står med det økonomiske ansvar, og det er din opgave at træffe beslutning om, hvorvidt det er værd at klare opgaven med sandblæsning selv. Selvom der kan være relativ lille besparelse at opnå ved at klare opgaven selv, skal du huske på, at du skal have købt beskyttelsesudstyr. Dette kan fordyre opgaven, og tiden du bruger på blæsningen kan være en komplicerende faktor i sig selv.

Materialer

Det er materialerne til selve sandblæsningen, der er essentiel for dig at forholde dig til. Det kommer dig til gode, at du har sat dig ind i, hvilke forskellige typer af rense- og blæsemidler, der kan bruges til opgaven.

Iblandt de mest anvendte blæsemidler i Danmark er:

 •   Mineralske stoffer (herunder aluminiumoxid og silicon carbid)
 •   Stålshot
 •   Jerngrit
 •   Organiske materialer såsom malede nøddeskaller eller partikler af stivelse
 •   Glasperler eller knuste glas
 •   Plastikperler eller knust plastik
 •   Keramik grit og shot

Det er ikke kun typen af blæsemiddel i forhold til dets hårdhed, du skal forholde dig til, når det rette rensemateriale skal anvendes til din opgave. Der er flere faktorer, du skal bruge til overvejelse om, hvad den rette løsning er.

Mens de organiske materialer samt plastikperler hører til de mest skånsomme og milde blæsemidler, er jerngrit, stålshot og de keramiske produkter de mest omfattende løsninger. Der vil være forskel på blæsemidlernes massefylde, og der er forskel på deres størrelser. Som tommelfingerregel kan du gå ud fra, at det mere jævn og harmonisk overfladen på din facade er, des større kan blæsemidlet være. Til de ujævne facader vil det være mest hensigtsmæssigt at vælge et blæsemiddel, der består af små partikler, som kan komme til i ujævnhederne.

Det er ikke nok kun at vælge blæsemiddel i forhold til overfladen af facaden. Typen af materiale af facade samt dets tilstand influerer på, om dit rensemiddel skal være hårdt eller mere skånsomt.

Det anbefales både fra forsikringsselskaber og fra autoriserede håndværkere, at du får professionel rådgivning til beslutning om, hvilket middel du skal bruge til rengøring og rensning af dit hus eller din båd.

Hvad er prisen på sandblæsning?

Når du modtager tilbud på opgaven fra håndværkere, vil du få pris på sandblæsning pr. m2. Det er individuelt, hvad sandblæsning koster. Det afhænger af typen af opgave (om det er båd, container eller hus, der skal rengøres), og det afhænger af kompleksitet samt materialet, der skal bruges til opgaven. Som udgangspunkt kan du gå ud fra, at prisen for en professionel løsning vil befinde sig mellem 30-100 DKK./m2. Når du modtager tilbud fra forskellige håndværkere nær dig via 3byggetilbud.dk, vil der altid være et prisoverslag med. Her kan du få konkret indblik i, hvad de enkelte firmaer tager pr. m2.

Der er flere fordele ved at få opgaven løst af autoriserede håndværkere, der har adgang til specialmaskiner, og som anvender den nyeste samt mest skånsomme og miljøvenlige blæseteknik.

For det første kan du være sikker på, at opgaven løses korrekt og i henhold til anbefalingerne fra Arbejdsstyrelsen. Når du bestiller et professionelt firma, er det dem, der har ansvaret for, at sandblæsningen udføres på den bedste måde, så værdien af din bolig stiger.

Der er både økonomiske, praktiske og sikkerhedsmæssige fordele ved at købe dig fra at lade håndværkere stå for det teknisk krævende arbejde. Har du et 2-planshus, vil der være behov for at anvende stillads, så sikkerheden er i top, og teknikken kan udføres ordentligt. Opsætning og stabilisering af stillads kan være en krævende opgave i sig selv.

Når du overlader hele arbejdet til et håndværkerfirma, skal du ikke forholde dig til andet end at vælge dét firma, som i pris, specialisering og forventet arbejdsomfang matcher dine ønsker og krav.

Materialeliste

Der skal ikke bruges meget forskelligt udstyr til opgaven med at sandblæse. Det mest essentielle er hhv. maskine samt beskyttelsestøj- og tilbehør til dig selv samt de mennesker, som måtte befinde sig omkring din bolig, mens arbejdet udføres.

Til tør- og vådsandblæsning skal du anskaffe dig følgende udstyr og tilbehør:

Sandblæsning
 •   Stillads
 •   Beskyttelsestøj der afviser støv og småpartikler
 •   Åndedrætsværn
 •   Solide arbejdshandsker
 •   Arbejdssko
 •   Maskine
 •   Materiale til rensning
 •   Øjenskylleflaske (i tilfælde af uheld hvor du får støvpartikler eller rensemateriale i øjnene)

Beskyttelsestøj, åndedrætsværn og arbejdssko er alt sammen specialudstyr, som kan blive en større udgiftspost for sig. Når du overvejer, om du selv vil sandblæse hus eller båd, eller om du vil booke et specialiseret håndværkerfirma til opgaven, skal du have de supplerende udgifter til støj og sikkerhedsudstyr i mente. De penge der kan spares ved at sandblæse selv, kommer hurtigt til at blive brugt på køb af specialudstyr til beskyttelse og sikkerhed.

Det er med andre ord begrænset, hvad du opnår af økonomiske fordele ved at vælge gør-det-selv løsning med at sandblæse.

Opsummering

Sandblæsning er en populær og funktionel løsning, når facaden på huset eller ydersiderne af båden er blevet medtaget af skidt, snavs og algeaflejringer. Uanset om det drejer sig om hus eller båd, anbefales det, at du får et professionelt og specialiseret håndværkerfirma til at klare arbejdet for dig.

Du skal have styr på både teknik og viden om de forskellige blæsemidler for at få et tilfredsstillende resultat med metoden til rengøring. Har du ikke styr på håndteringen af maskinen, eller har du brugt et forkert blæsemiddel, kan det i værste fald betyde omfattende skade på din båd eller på facaden af huset.

Via 3byggetilbud.dk kan du på kort tid oprette en beskrivelse af dit projekt, som sendes ud til relevante håndværkere nær dig.

Når du modtager tilbud, vil der blandt andet stå pris på sandblæsning af hus, hvilket giver dig mulighed for at sammenligne de forskellige henvendelser. Du kan frit vælge dét tilbud, som passer til dig.

Et firma med special i sandblæsning kan klare opgaven på 1 dag.

Hvis du overvejer at give dit hjem en makeover ved hjælp af sandblæsning, kan det også være en god idé at overveje at montere nye vinduer for at fuldende det nye look. For at hjælpe dig med at komme i gang med dette projekt, kan du læse vores DIY guide til montering af vinduer.

Vores guide vil give dig en detaljeret og letforståelig trin-for-trin instruktion til, hvordan du kan montere nye vinduer korrekt og effektivt. Det vil hjælpe dig med at forberede vinduesåbningerne, vælge de rette vinduer og montere dem på en sikker og holdbar måde.

Huse i dårlig stand har brug for sandblæsning

På få dage kan du forny et gammelt hus ved at sandblæse facaden. Når du sikrer dig at bruge det rette blæsemiddel til rengøring af facaden, vil smuds, alger og plamager fjernes skånsomt og optimalt, så du kan forbedre facaden med ny beklædning i form af vandskuring eller male den.

Når det kommer til huse, der er i dårlig stand, har det ekstra, stor betydning for kvaliteten af opgaveløsningen, at du lader et håndværkerfirma klare opgaven. Der skal bruges en skånsom teknik, så der ikke skabes krakeleringer på ydermuren.

Den store fordel ved sandblæsning er, at teknikken med rengøringen kan finde sted hele året, når det er håndværkere, der klarer arbejdet. Dermed kan du få gennemført de omfattende opgaver i efteråret eller i løbet af vinteren, så du er klar til at bygge nyt og renovere, når det bliver sommer igen.

Drejer det sig om et hus, der står overfor en gennemgående renovering, og hvor der ikke er vinduer eller døre i, lettes arbejdet med at sandblæse. I dette tilfælde behøver håndværkerne ikke at udføre et stort forberedelsesarbejde med at dække af for vinduer og døre.

At sandblæse et medtaget og gammelt hus kan være løsningen, som gør, at nedrivning af boligen undgås. Det koster penge at rive huse ned, og derfor har både privatpersoner og kommuner interesse i at se på velfungerende løsninger, der kan gøre det muligt at renovere husene.

Der er geografiske forskelle i Danmark, når det kommer til antal huse, hvor nedrivning kan komme på tale. Det er særligt på Lolland og i yderkommunerne i Jylland og på Fyn, at den største forekomst af nedrivningsparate huse befinder sig.

Facaderenovering på et hus kan gøre underværker

Med tiden kan facaden på dit hus komme til at se grim og uharmonisk ud. Er det en vandskuret murstensvæg, du har på boligen, kan malingen skalle af, og der kan opstå skjolder på overfladen. Placeringen af din bolig og kvaliteten af maling og vandskuringsteknik har indflydelse på, hvordan din facade tager sig ud. Bor du i et område nær vand og åbne omgivelser, vil din bolig være mere udsat for vejrmæssige påvirkninger sammenholdt med en placering i et villakvarter i byen.

Renovering af facaden på et hus har både visuel, kvalitetsmæssige og økonomisk betydning. Som boligejer kan du forvente, at prisen på dit hus kommer til at stige i værdi, når du investerer i en forbedring i form af sandblæsning. Den forøgede værdi kommer dig til gode både her og nu samt i fremtiden. Friværdien i din bolig stiger, og dette muliggør, at du kan låne flere penge til ekstra boligforbedringer.

Når det på et tidspunkt bliver aktuelt at sælge huset, kan du se frem til at få flere penge mellem hænderne ved at have foretaget vigtige og betydningsfulde forbedringer igennem årene.

Facaden af din bolig har indflydelse på husets tilstand. En svækket, sårbar og porøs facade er ikke i stand til at holde nedbør væk. Der kan trænge fugt ind i soklen og i de bærende konstruktioner. Når først tilstanden på din facade er svækket, kan det gå stærkt med skader.

Sammenholdt med den værdi og praktiske betydning som sandblæsning har for din bolig, er det en lille, simpel og effektiv metode til at forskønne og renovere dit hus.

Det er muligt at sandblæse stort set alle huse. Opgaven tager omkring 1 dag, når det er et 1- eller 2-plans hus, der skal have foretaget en facaderenovering.

Prisen for sandblæsning kan hentes ind efter 5-10 år i form af den forøgede værdi, dit hus bliver værd.

Det kan ofte også være en fordel at sandblæse ens træterrasse, hvilket man bør overveje at gøre samtidigt.

Hvis du også overvejer at investere i solceller eller energiforbedrende tiltag til dit hjem, kan det være en god idé at starte med at rense facaden med sandblæsning. Derved forbedrer du nemlig også mulighederne for en effektiv montering af solceller og andre tiltag på dit hus, da rene overflader giver bedre muligheder for en korrekt montering. Læs mere om montering af solceller og andre energiforbedrende tiltag på vores hjemmeside.

Beskrivelse af kilder og tests

Vi håber, du fornemmer, at der ligger et stort arbejde bag denne artikel. Vi ønsker at give dig en objektiv vurdering af samtlige produkter, og derfor læner vi os op ad både officielle forbrugerråd, eksterne eksperter samt forbrugernes egne anmeldelser på tværs af både danske og internationale webshops. Vores research-team har gransket markedet og undersøgt alle relevante kilder. I vores arbejde har vi anvendt følgende ekspertkilder og tests

Ekspert- og testkilder

TV2 Øst

TV2 er sammen med DR1 Danmarks største TV-stationer, der formidler nyheder, og som hver dag sender programmer, dokumentarer og debatter. TV2 er en landsdækkende station, der har lokale underafdelinger – herunder TV2 Øst. Hos TV2 Øst kan du følge med i lokalnyhederne, der rører sig på Sjælland og de omkringliggende øer. Det er ikke kun aktuelle nyheder, der formidles på hjemmesiden til TV2 Øst. Du finder også vidensartikler, der bygger bro mellem boligtendens og den gældende situation på Sjælland.

Vi har anvendt mediehuset til beskrivelse af, hvordan sandblæsning kan være et alternativ til nedrivning af ældre boliger.

Artiklen er skrevet d. 3. maj 2017.
Læs hele artiklen her

Bygtek.dk

Hos Bygtek.dk finder du nyheder på området for byggetekniske regler, materialer, renovering og nybyggeri. Det specielle ved sitet er, at det fungerer som et nyhedsmedie, der er henvendt til dig, der er professionel håndværker samt de dedikerede gør-det-selv mennesker.

Vi har anvendt Bygtek.dk til redegørelse af, hvordan en facaderenovering kan være den ideelle løsning, når du vil have din boligs værdi til at stige, og når du ønsker gennemgribende forskønnelse af ydermurene på dit hus.

Artiklen er skrevet d. 20. februar 2020.
Læs hele artiklen her

FAQ

Sandblæsning er en teknik, der har til formål at opfriske og rengøre facader, både, skibe samt containere. Der kan anvendes forskellige blæsemidler til metoden, og valg af rette middel kræver nøje afvejning. De forskellige blæsemidler har varieret massefylde, størrelse, egenskaber og hårdheder.
Hvad koster sandblæsning af hus?
Hvad det koster at sandblæse et hus, afhænger af forskellige parametre – herunder hvor mange m2 der skal sandblæses, hvilket materiale facaden af huset er lavet af, tilstanden på det, og hvilket blæsemiddel der anvendes til opgaven.
Hvad koster sandblæsning af facade?
Du skal forvente, at prisen for opgaven med at sandblæse ligger på 30-100 kr./m2. Det er typen af blæsemiddel samt tilstanden på dit hus, der har størst indflydelse på prisen. Når du indhenter flere tilbud via 3byggetilbud.dk, får du den bedste mulighed for at sammenligne priser.

Bedøm denne artikel

Klik på en stjerne for at bedømme