Omfangsdræn DIY-guide:
Alt du skal vide om at lægge omfangsdræn ved hus

Har du haft problemer med svamp eller oversvømmelse i kælderen, eller opstår der større vandplamager omkring soklen på huset, når det har regnet?

Et dræn ved huset kan være den rette løsning, der sikrer, at der ikke opstår omfattende fugtskader på dit hus, der kan ende med at give dig store, økonomiske regninger. Et såkaldt ”omfangsdræn” er et vandafledningssystem, der lægges omkring din bolig, og som har til formål at lede nedbør væk fra facade, murværk og sokkel. Drænet består af nedgravede rør, der knyttes til en brønd, som sluttes til det offentlige kloaksystem.

Det er vigtigt, at du har styr på kravene til at anlægge dræn, før du går i gang med opgaven. Når drænet etableres, skal der tages højde for dybden af rørene og afstanden til huset.

Via 3byggetilbud.dk kan du få kontakt til din lokale kloakmester, som kan rådgive dig om projektet og give dig et tilbud på opgaven.

Guide

Selvom der vil være brug for specialiseret hjælp til selve projektet med at etablere rørene i haven, kan du selv stå for forberedelsesfasen. Ved at forberede opgaven så meget, som det er muligt, kan du få den bedste pris på opgaven og lave samarbejdsaftale med den rette fagperson.

Regler for omfangsdræn 

Det er en hjælp for dig at have kendskab til, hvad de gældende regler er på området for at etablere dræn om hus. Dette kendskab kan gøre dit kommende projekt nemmere, da du har afklaring med, hvad der er krav om.

Den vigtigste regel handler om, at du skal have en autoriseret håndværker til at stå for den tekniske opgave for dig. Dette skyldes, at der skal udføres kloakarbejde, hvor drænrørene fra din grund skal sluttes til den offentlige kloak.

Forberedelse 

Før du går i gang med at kontakte forskellige kloakmestre, skal du have klargjort, hvad der er årsagen til vand- eller fugtproblemer i kælder eller ved sokkel. At etablere dræn om huset er en omkostningstung opgave, og det er derfor vigtigt, at du har tjek på årsagen til ophobning af vand, før du får nedgravet rør omkring din bolig.

Fugt i kælder kan blandt andet opstå, når der tørres tøj i den, og der dannes kondens. Her kan det i første omgang være den rette løsning at lave bedre ventilation, så fugten kan trænge ud fra rummet.

Kontakt til kloakmester og indhentning af tilbud 

Du skal have autoriseret hjælp, når der skal anlægges omfangsdræn ved huset. Det bedste er at indhente forskellige tilbud fra flere kloakmestre, så du kan sammenligne dine muligheder og ikke mindst priser. Når du anvender 3byggetilbud.dk, kan du med fordel være specifik og konkret i din beskrivelse af opgaven, så du får det bedste sammenligningsgrundlag.

Når du har valgt dét firma eller den kloakmester, der skal stå for opgaven for dig, vil det første led i projektet handle om vurdering af opgaveomfang. Håndværkeren vil i første omgang komme hjem til dig for at besigtige, hvor meget din sokkel eller din kælder er påvirket af vand- eller fugtproblemer.

Planlægning af budget 

Nedgravet drænsystem ved huset er en tung post på budgettet. Priser på omfangsdræn varierer, og der er flere faktorer, der spiller ind på den samlede pris. Det vil være en individuel vurdering, hvor mange meter dræn der skal bygges. Og det vil være individuelt fra bolig til bolig, om det er nødvendigt at understøbe fundamentet i forbindelse med etableringen af drænsystemet.

Når kloakmesteren har været på besøg, vil vedkommende lave en vurdering af detaljerne for den kommende opgave. Du modtager et specifikt tilbud fra håndværkeren, der kommer til at fungere som kontrakt mellem jer. I tilbuddet vil pris pr meter for omfangsdræn fremgå, og du får et konkret prisoverslag at kunne forholde dig til.

Der kan være behov for at kontakte din bank for at planlægge budgettet og få aftalt lånemuligheder.

Omfangsdræn og forsikring

Sørg for at ajourføre dig med dit forsikringsselskab, hvor du har tegnet husforsikring, før du lader kloakmesteren gå i gang med grave- og anlæggelsesarbejdet med rør. Dit forsikringsselskab kan rådgive og vejlede dig om, hvordan du skal forholde dig, når håndværkeren går i gang med byggeprojektet. Der kan være behov for at tegne en særskilt forsikring i forbindelse med anlæggelsesprojektet, der beskytter dig økonomisk, hvis der skulle opstå uforudsete problemer, når der graves ud, eller hvis fundament skal undergraves.

Særligt om priser på omfangsdræn ved nybyggeri

Ligesom der ikke findes én fast pris på at få nyt tag, er det heller ikke muligt at give en klar pris på, hvad det koster at få lagt dræn ved hus

Der er flere faktorer, der influerer på prisen såsom:

  • Hvor langt der skal graves ned i haven
  • Hvor mange meter dræn der skal bygges og etableres
  • Hvilke isoleringsmaterialer der vælges til væggene i kælder
  • Om der er behov for at understøbe fundament
  • Størrelse og type af pumperør

Via 3byggetilbud.dk kan du få tre konkrete tilbud på din specifikke opgave. Når du modtager dit tilbud fra håndværkeren, vil du få en meterpris, hvori alle udgifter er indregnet. Du vil samtidig få et prisoverblik, hvor der står detaljer om det kommende projekt. Iblandt detaljerne er gravedybden. Dybden på omfangsdræn er 1,5m som minimum.

Er du i gang med at bygge nyt hus, er det værd at gøre dig overvejelser om, hvorvidt der skal etableres dræn fra starten af. Det er en billigere løsning at lave dræn ved nybyggeri sammenholdt med et ældre hus. Her er der f.eks. ikke risiko for sætningsskader, og du slipper for udgiften med at skulle betale for at få gravet mange kubikmeter jord væk.

Det er muligt at lave dræn, når soklen til dit kommende hus er på plads.

I princippet er det kun arbejdstimer til kloakmesteren samt de nødvendige materialer, du betaler for, når du vælger at etablere omfangsdræn ved nybyggeri.

Pris på omfangsdræn ved eksisterende hus

Du kan være med til at holde prisen for din opgave nede ved at stå for en del af arbejdet selv. Mens det tekniske arbejde med at bygge dræn og forbinde rørene er kompliceret og skal udføres af en kloakmester, kan du vælge selv at stå for gravearbejdet.

Når du har en fagrådgiver med, kan vedkommende give dig råd og vejledning om, hvad du skal tage særlig forbehold for i forbindelse med udgravningen. Hvis der er plads til en mini-graver, kan du effektivisere og lette dit arbejde, når maskinen kan klare det for dig. Er grunden ved dit hus smal, kan det være nødvendigt at grave den tilstrækkelige jord op manuelt.

Husk at tage højde for hvor mange meter jord, der skal graves ned.

Materialer

Når du har en kloakmester med på råd fra forberedelsesfasen af, kan du alliere dig med vedkommende i forbindelse med valg af materialer. Du kan vælge selv at bestille og købe både drænrør og isoleringsmateriale til kældervæggene.

Opbygning af omfangsdræn sker ved brug af drænrør, fittings (der holder rørene sammen) og slanger.

Isolering (til væggene ved kælder)

I mange tilfælde hvor der har været problemer med fugt i kælderen, vælger kloakmesteren at isolere huset på den udvendige del (som efterfølgende dækkes til med groft grus, der også kaldes ”drængrus”). Skal der anlægges dræn ved flere sider på huset, kan det svare sig at isolere kælderen. En væg kan isoleres med mineraluld, der er i stand til at holde på varmen, og som samtidig kan lede fugt væk.

Det er en økonomisk, smart løsning for de fleste boligejere med kælder at få lagt isolering udenpå kælderen, når der anlægges omfangsdræn. Det er særligt gravearbejdet og arbejdstimerne, der får projektet med dræn til at blive en dyr opgave. Når der alligevel skal graves ud til dræn, kan du udnytte muligheden og efterisolere kælderen, så værdien på din bolig kan stige.

Drænrør- og slange 

Der findes forskellige udgaver af drænrør. Fælles for alle rør til dræn er, at de leveres i slanger, der er snoet om sig selv. Rørene kan købes i forskellige størrelser med hensyn til diameter. Sørg for at rådføre dig med din kloakmester, så du sikrer dig at købe de rette rør, der skal bruges til drænet ved din bolig.

Det vil være drænrørene med filter, der er de dyreste udgaver. Filtret sørger for at skabe en optimal gennemstrømning gennem røret, så der ikke opstår tilstopning.

Når det kommer til at købe materialer til dit omfangsdræn, er det funktioner, kvalitet og egenskaber, du skal vælge rør og slanger efter (og ikke pris).

Nøddesten og plader til stabilisering af sider i udgravning 

Der vil ofte være brug for at stabilere fundamentet i hullet, der er gravet ud til drænrørene. Hullet kan stabiliseres i siderne ved at bruge isolerende og drænende plader. I bunden af udgravningen kan nøddesten eller leca nødder være gode valg af materialer, der skal komprimeres, og som udgør det kapillarbrydende lag. Dette lag har stor betydning for, at overskydende vand ledes ned i jorden – og ikke ind til soklen.

Der findes speciallavede drænplader, der er lavet med ”takker” i siderne, som gør dem nemme at sætte sammen.

Materialeliste

Det er kun gravearbejdet og køb af materialer, du må stå for, når det kommer til at anlægge dræn om huset. Eftersom kloakmesteren tager sig af det tekniske arbejde, er det begrænset, hvor meget værktøj og tilbehør, du skal anvende.

Du kan forvente at skulle bruge følgende værktøj, når du laver den praktiske del af arbejdet:

  • Minigraver eller spade
  • Arbejdstøj
  • Trillebøre (til transportering af leca nødder eller nøddesten)

Er du usikker på at bruge en minigraver, er det bedre at vælge den manuelle tilgang til gravearbejdet og bruge en spade. Tjek planoversigten på din bolig før du tager det første spadestik. Der kan være ledninger eller rør, som du skal have styr på, når udgravningen til rørsystemet foretages.

Bruger du 3byggetilbud.dk og lader håndværkere stå for arbejdet, sparer du tid og kræfter, og du kan forvente, at gravearbejdet klares på én dag.

Omfangsdræn

Opsummering

Etablering af omfangsdræn er nødvendigt, hvis du har problemer med fugt eller vand i kælderen. Du kan vælge selv at stå for det praktiske arbejde med at grave ud i haven, så kloakmesteren kun skal tage sig af det tekniske arbejde med at forbinde det nye rørsystem til den offentlige kloak.

Du skal tage en autoriseret håndværker med på råd fra starten af. Du har brug for viden om, hvor mange meter ned der skal graves, og du skal have fagpersonen til at vurdere, hvilke typer og udgaver af drænrør, der skal anvendes om dit hus.

Det er individuelt fra bolig til bolig, hvor mange sider af boligen der skal have lagt drænrør. Du kan vælge at købe materialer til omfangsdræn, så du klargør arbejdet til håndværkeren. Hos 3byggetilbud.dk kan du effektivt og nemt finde frem til de rette fagfolk nær dig, som kan hjælpe dig med drænprojektet.

På den lange bane kan der være penge at spare ved at isolere kælderen, når du alligevel graver ud. Isoleringen forbedrer indeklimaet i hjemmet, og det får din boligs værdi til at stige yderligere.

Det er billigere at anlægge dræn i forbindelse med nybyggeri fremfor på et eksisterende hus. Drænsystemet kan etableres, når soklen er sat.

Hold huset tørt med et omfangsdræn

Er soklen, fundamentet eller kælderens ydervægge påvirket af at suge vand, vil et drænsystem om huset være den bedste løsning. Drænet leder nedbør væk fra jorden nær dit hus, så der ikke kan opstå fugtskader.

Der er flere ting, du skal være opmærksom på, når du overvejer at få etableret omfangsdræn om boligen. Der skal blandt andet laves vurdering af jordkvaliteten, så det sikres, at udgravningen og væggene i hullet ikke styrter sammen og ødelægger drænet i fremtiden.

Selvom dræn ved hus er en bekostelig opgave, kommer det dig og din familie til gode i fremtiden. Du får et sundt og stærkt hus, hvis værdi vil stige.

Det er afgørende for sundheden hos dig og familien, at I ikke bor i et fugtigt hus, hvor det er svært at holde vægge tørre. Det kan være nødvendigt at isolere kælderen, når gravearbejdet alligevel står på.

Der kan med fordel bruges mineraluld som isoleringsmateriale, der kan lede fugt væk.

Det er muligt at anlægge dræn om huse både med og uden kælder. Udførelse af omfangsdrænet skal ske af en autoriseret kloakmester.

Der kan være behov for at understøtte fundamentet, hvis det er plaget af fugt.

Beskyt dit hus med et omfangsdræn

Med dræn om huset beskytter du din bolig nu og mange år ud i fremtiden. I Danmark forventes det, at vi kommer til at opleve mere voldsomt vejr fra år til år, hvilket blandt andet kommer til at byde på kraftig regn. Et dræn er den mest omfattende og effektive beskyttelse mod oversvømmelse i kælder og fugtskader på sokkel og fundament.

Ved etablering af omfangsdræn kan fundamentet på boligen ”isoleres”. Når du eller håndværkerne graver ned til den rette dybde, kan det ses, om fundamentet på huset har taget skade af påvirkningen fra vandet. I tilfælde af fugtskader på fundamentet skal dette understøttes og isoleres, så der ikke kan opstå dyre og alvorlige problemer med stabiliteten omkring din bolig i fremtiden.

Hældning på omfangsdræn er en faglig vurdering, som kloakmesteren foretager. I beslutningen om hvordan rørsystemet skal etableres ved dit hus, tages hældningen på din matrikel i mente. Det er en opgave, du kan klare selv, men vi anbefaler, at du også forsøger at få et godt tilbud fra professionelle håndværkere hos 3byggetilbud.dk. Når du alligevel har en håndværker ude, vil det være smart samtidigt at opsætte et blødgøringsanlæg, hvis i bøvler med meget kalk i vandet.

En faskine kan være en effektiv måde at modtage og forsinke det overskydende vand fra dit omfangsdræn, før det bliver ført ud til dit lokalområde. Når regnvandet samles i faskinen, kan det trænge ned i jorden over tid og reducere risikoen for oversvømmelser og erosion.

En faskine kan også hjælpe med at forbedre jordens fugtighed og forbedre plantevæksten, hvilket kan skabe en mere frodig og sund have. Du kan endda genanvende det opsamlede vand fra faskinen til vanding af dine planter og græsplæner, hvilket kan reducere dit vandforbrug og spare på vandregningen.

Beskrivelse af kilder og tests

Vi håber, du fornemmer, at der ligger et stort arbejde bag denne artikel. Vi ønsker at give dig en objektiv vurdering af samtlige produkter, og derfor læner vi os op ad både officielle forbrugerråd, eksterne eksperter samt forbrugernes egne anmeldelser på tværs af både danske og internationale webshops. Vores research-team har gransket markedet og undersøgt alle relevante kilder. I vores arbejde har vi anvendt følgende ekspertkilder og tests

Ekspert- og testkilder

Bolius.dk

Bolius.dk er mange danskeres foretrukne hjemmeside, når der skal findes inspiration og gode råd til at lave boligforbedringer. Websitet hører til under Real Dania, og det har som formål at højne danskernes livskvalitet. Du finder en stor database af relevante og brugbare artikler om alt fra fritid over hus til have og miljø.

Vi har anvendt Bolius.dk til beskrivelse af, hvordan dræn om din bolig kan komme til at holde dit hus tørt nu og i fremtiden.

Artiklen er opdateret den: 7. februar 2019
Læs hele artiklen her

Billigvvs.dk

Hos Billigvvs.dk kan du købe professionelt værktøj og kvalitetsmaterialer til hus og have. Foruden en stor webshop kan du dykke ned i saglige artikler, der er skrevet af uddannede fagfolk.

Vi har brugt Billigvvs.dk til vejledning omkring, hvordan du kan være med til at beskytte din bolig ved at lave dræn nær fundamentet.

Artiklen er skrevet den: 18. marts 2021
Læs hele artiklen her

FAQ

Hvad koster omfangsdræn?
Anlæggelse af dræn om huset skal klares af en kloakmester. Den hører til de omkostningstunge opgaver, du som boligejer kan komme ud for at skulle planlægge, hvis du har haft problemer med oversvømmelse i kælder eller fugtproblemer nær sokkel. Opgaven koster omkring 175.000 kr. for et almindeligt parcelhus. Pris på omfangsdræn pr meter starter ved cirka 3.500 kr.
Hvor dybt rørene skal etableres, og hvor mange meter dræn der skal anlægges om din bolig, er en individuel vurdering, der foretages af kloakmesteren. Des mere omfattende problemerne er med at lede nedbør væk fra din sokkel eller din kælder, des dybere skal der graves, og des flere meter dræn vil der være behov for.
Hvad er omfangsdræn?
Et omfangsdrøn fungerer som et supplerende rørsystem, der anlægges omkring din bolig. Rørene har til formål at opsamle nedbør og lede det væk fra sokkel og bolig. Der skal blandt andet tages højde for jordforhold og tilstand på fundamentet til din bolig, når der laves dræn.
Hvordan laves omfangsdræn?
Et drænsystem om huset laves ved at bruge forskellige materialer – herunder drænrør, fittings, slanger og en brønd, som vandet samles i, før det ledes ud til det offentlige kloaksystem. Drænet laves som et underjordisk rørsystem, der kan anlægges om én eller flere sider af boligen (afhængig af hældning på matriklen).

Bedøm denne artikel

Klik på en stjerne for at bedømme