DIY Solceller:
Stor guide til montering af solceller på tag

At få solceller på taget er den økonomisk, fornuftige løsning for dig og familien på kort og længere sigt. På den lange bane kommer du til at spare penge, da du kan blive mere eller mindre selvforsynende med strøm. Valg af type af solceller er en stor og grundig overvejelse for mange boligejere. Der findes forskellige typer af solceller, og de nyeste udgaver på markedet er dem, der ser mest harmoniske og stilrene ud.

De første solceller, der blev designet til private boliger, kan ligne et fremmedelement på taget, og dette look har afholdt mange fra at investere i energiforbedring.

I dag er det muligt at få nyt tag, der er lavet af solceller. Det kaldes ”integrerede solceller”, og taget ligner en almindelig tagdækning, der er udgjort af moduler.

Overvejer du at få lagt nyt tag med solceller, er der både tekniske og sikkerhedsmæssige overvejelser, du skal gøre dig.

Det er en kompliceret og omfattende opgave at udskifte tag. Det er ikke kun monteringen af modulerne med solceller, du skal forholde dig til, når du vælger en energibesparende tagløsning. Tagmodulerne skal sluttes til elnettet, og jævnstrømmen skal omformes i en såkaldt ”vekselretter”. Arbejdet skal udføres af en autoriseret VVS’er, og der vil være brug for hjælp fra et håndværkerfirma til opgaven med at fastgøre solcellemodulerne.

 

Guide

Før du opretter dit projekt, og før du bestiller solceller til taget, skal du sætte dig ind i regler på området, og du skal have kontaktet dit forsikringsselskab.

Herunder ses en mini-guide, du skal gøre brug af, når du vil have succes med dit energioptimerende tagprojekt.

Sæt dig ind i regler og bestemmelser

Du skal tage højde for både lokalplan, krav til montering af solcellemoduler og din naboer i forberedelsesfasen. Du skal starte med at undersøge lokalplanen for dit boligområde og tjekke, om der er reglementer eller bestemmelser, du skal tage højde for i valg og placering af solcellemoduler.

Der kan være bestemmelser om, hvor meget ”glans-refleksion” (spejling) der må være på et tagmateriale. Denne bestemmelse er til for at sikre, at ingen naboer i boligområde blændes af andres tag.

Det er en god idé at gå i dialog med dine nærmeste naboer, så de er indforstået med projektet, og I sammen kan få afklaret ønskerne.

Kontakt forsikringsselskab

Når du har undersøgt bestemmelserne i lokalplanen, og når naboen er kommet med på råd, skal du kontakte dit forsikringsselskab. Udskiftning af tag er et stort projekt, der vil få positiv betydning for værdien af din bolig i fremtiden.

Det er afgørende for dækningen af din forsikring, at du i monteringsprocessen overholder alle de krav, der måtte være til, hvordan et nyt tag sættes op og af hvem. I mange forsikringspolicer er der krav om, at det skal være autoriserede håndværkere, der monterer nyt tag.

Sætter du selv tag op, og er det gjort med fejl eller mangler, kan det i værste fald betyde, at du ikke er dækket i tilfælde af vand-, fugt- eller stormskader i fremtiden.

Valg af type af solceller til taget

I princippet kan du montere solcellemoduler overalt ved din bolig. Dog er der visse placeringer, som er bedre end andre. En taghældning på 45 grader regnes for at være den mest optimale placering, hvor solcellemodulerne bedst udnytter varmen fra solen til at lave elektricitet.

Du skal være opmærksom på, at det ikke er alle boliger, der har mulighed for at få monteret solceller på tag. Dette skyldes tagets hældning.

I denne forbindelse skal du være bekendt med, at solceller på tag monteres i aluminiumsrammer. Afhængig af type af solcellemoduler kan der være forskel på monteringsprincipperne.

Indhentning af tilbud fra håndværkere 

Når du har fundet frem til den rette løsning af solcellesystem til dit tag, er det tid til at bestille håndværkere, der kan klare det omfattende, teknisk krævende og fysisk udfordrende arbejde for dig med at monteres solceller på taget.

Det kommer dig økonomisk til gode, at du giver dig selv mulighed for at sammenligne tilbud fra flere håndværkerfirmaer. Du vil altid modtage prisoverslag i tilbuddene fra håndværkerne fra 3byggetilbud.dk. Dette giver dig et afsæt for at lave budget for renoverings- eller byggeopgaven.

Materialer

Det er ikke 100% op til dig at bestemme, hvilke typer af solcelleanlæg der skal vælges til dit tag. Tagkonstruktionens hældning samt tagmaterialet har begge indflydelse på dit valg af solcellemoduler. Et solcelleanlæg er sammensat i moduler, og der findes ingen maksimumbegrænsning for, hvor stort dit solcelletag kan blive.

Solceller på tag af tegl- eller betontagsten 

Har du tag af enten betontagsten eller tegl, vil der i mange tilfælde være mulighed for at fastgøre beslagene til solcellerne i de underliggende taglægter. Uanset boligens alder anbefales det, at du får en fagperson til at efterse kvaliteten og styrken af lægterne, før der monteres solceller på taget.

Det er afgørende for stabiliteten og sikkerheden af taget, at lægterne har den nødvendige styrke, og at de er sat godt fast til spærene.

Der skal bruges skruer og beslag, der er speciallavet til formålet.

Det vil ofte være nødvendigt at skære en del af tagstenene til, så der kan laves det rette overlap og den optimale tæthed mellem solcellepaneler og tagmateriale.

Du har størst frihed til at vælge solcellesystem, når du har et tag med hældning på omkring 45 grader. Den mest moderne løsning er at få solceller integreret i taget, hvilket kan ske i forbindelse med nybyggeri eller renovering af tag.

Solceller på fladt tag

Der skal vælges en særlig løsning af solcellesystem, hvis du har et fladt tag. Her skal der bruges konsolsystemer, hvor der skrues plader af rustfrit stål til underlaget, og hvor dit eksisterende tag gennembrydes. Der findes nyere montagesystemer, hvor der bruges tryk og ballast til at holde solcellerne på plads (herved skal tagfladen ikke gennembrydes).

Selvom det normalvis er lettere at montere nyt tag på flad tagkonstruktion, skal du have helt styr på at skabe tæthed omkring tagmaterialet, når det drejer sig om montering af solceller på fladt tag. Du kan tage en håndværker med på råd fra starten af, så du kan sikre taget på rette vis i hele monteringsprocessen.

Solceller på bølgepap

Bølgepap og tagpap er kendt for at være de mest lette tagmaterialer. Lægter og spær på boliger med bølgepap er skabt til kun at kunne håndtere tagmaterialets vægt. Derfor vil der ofte være behov for at forstærke taget, så den nødvendige styrke til solcellesystemet opnås.

Det er en god idé at få en leverandør eller ingeniør til at lave særlige beregninger for dig, der kan tage højde for, hvor skruerne på tagpladerne skal placeres. Skruerne skal placeres strategisk, så der også er plads til at montere profiler ovenpå bølgepappet, hvor solcelleanlægges kan sættes i.

Der må ikke fjernes for mange skruer fra bølgepappet, da dette kan betyde, at tagpladerne løsnes, og at der skabes utætheder.

Materialeliste

Der skal uddannede og erfarne håndværkere til at montere solceller på et tag. Der skal bruges forskelligt værktøj alt afhængig af, hvilket tagmateriale solcellemodulerne skal monteres på, og hvilken hældning der er gældende på konstruktionen.

Der skal bruges følgende værktøj og materialer til den komplicerede og teknisk krævende opgave:

  • Stillads
  • Skruemaskine
  • Specialskruer
  • Geringssav (hvis der er behov for at forstærke lægter eller spær)
  • Arbejdssko-, tøj- og handsker

Når du har et håndværkerfirma til at klare opgaven, skal du ikke forholde dig til at skulle leje stillads eller købe arbejdstøj. Alle udgifter og brug af materiel er indregning i priserne, som du modtager fra håndværkerne via 3byggetilbud.dk.

Opsummering

Når du vil gavne din økonomi på længere sigt og samtidig have god samvittighed overfor miljøet, er solceller på taget et fornuftigt valg. Det er muligt at få solceller til stort set alle typer af tage. Der er både æstetiske, praktiske og byggetekniske overvejelser, du skal gøre dig i forbindelse med at vælge solcellesystem til dit tag. Der findes systemer til taghældning på 45 grader, og hvor tagmaterialet er tagsten, og der findes særlige solcelleanlæg til fladt tag.

Det anbefales, at du har en fagperson med på råd fra starten af i dit projekt med at få solceller på taget, eller når du ønsker et integreret solcelletag. Derudover skal du have et håndværkerfirma til at montere solceller på taget. Monteringen er kompliceret, og det er afgørende for husets værdi, sikkerheden omkring tagkonstruktionen og din forsikring, at solcellesystemet er korrekt sat fast.

Hos 3byggetilbud.dk kan du finde frem til forskellige håndværkere, der har firmaadresse nær dig.

Fakta om solceller

Solcelleanlæg er en forureningsfri energikilde, der i princippet kan sættes op, hvor det ønskes udenfor. Populariteten omkring energikilden afspejles blandt andet i det brede udvalg af anlæg og løsninger, som du kan vælge imellem i dag.
Solcellemoduler produceres i mange udgaver og varianter med hensyn til dimensioner, overfladedesign og kvalitet.

Teknisk set kaldes solceller for ”fotovoltaiske celler”, der meget rammende beskriver produkternes egenskaber og formål. Mens ”foto” betyder lys, er ”voltaisk” en betegnelse for at være el-producerende. Oversat til praksis fungerer solcellemoduler ved, at de laver elektricitet, når de påvirkes af lys fra solen.

Det er hældningen på dit tag samt dine ønsker i forhold til effekt, der er med til at afgøre, hvor mange solcellemoduler der skal monteres på din bolig.

Derfor skal du udskifte hele dit tag med solceller

Der er både æstetiske og økonomiske fordele ved at etablere bygningsintegrerede solceller (det vil sige, at selve taget består af paneler med solceller). Sammenlignet med andre tagmaterialer af høj kvalitet såsom teglsten eller betontagsten, ligger den bygningsintegrerede løsning på stort set samme prisleje.

Fordelen ved at vælge solceller som tag er, at du kan se frem til besparelse på elregningen hvert år i fremtiden.

Foruden den betydningsfulde, økonomiske fordel vil den integrerede løsning tage sig mere elegant og harmonisk ud sammenholdt med at montere paneler og aluminiumsrammer på det eksisterende tag. Derfor vil professionel hjælp også hurtigt tjene sig selv ind igen. Især hvis du får et godt tilbud fra 3byggetilbud.dk.

Du kan også læse vores DIY guide til at montere tagpap på dit tag, hvor vi hjælper dig i gennem processen, og hvilke overvejelser du skal gøre dig, før du påbegynder dit projekt.

Fremtidens solceller kan rulles ud på taget

For mange boligejere er det udsigten til køb af dyre solcelleanlæg og en kompliceret montering, der afholder dem fra at investere i grøn energi.

Igennem de seneste 10 år har udviklingen med nye typer af solcelleløsninger taget til. Løsninger, der skal gøre det billigere for forbrugere verden over at købe og montere solceller på taget.

I fremtiden forventes det, at monteringen og etableringen af solcelleanlæg kommer til at foregå mere smidigt, effektivt og skånsom end i dag. I løbet af 2010’erne er der blevet forsket i, hvordan det kan være muligt at lave solcelle-”ruller”, der er baseret på kulstofmateriale. Rullerne skal gøre det rentabelt og attraktivt for både private og virksomheder at vælge den grønne energi til.

En vigtig forudsætning for, at organiske solceller på ruller bliver realiserbart er, at det kan svare sig økonomisk for producenterne at fremstille produkterne. Det er således afgørende, at forbrugere og virksomheder tager løsningen til sig, så det er rentabelt at masseproducere dem.

Når solen skinner, og dine solceller for lov til at arbejde på fuldtryk, så kan en nedgravet trampolin være en fantastisk ting at have. Det kan være en sjov og aktiv måde at tilbringe tid sammen med familie og venner, samtidig med at man får motion og nyder det gode vejr.

Når solen skinner, kan det være fristende at tilbringe hele dagen indendørs i aircondition, men en nedgravet trampolin kan give dig en grund til at komme udenfor og nyde det gode vejr. Du kan hoppe og springe, mens du nyder solens stråler og den friske luft.

Når vi taler om solceller på taget, så er der også et andet vigtigt element til huset lige under. Nemlig loftet. Det er yderst vigtigt at have isoleret sit loft ordentligt. Det gælder også for de materialer, som er blevet brugt til. Du kan vælge at isolere dit loft selv og følge en guide. Men hvis du ikke føler dig sikker på det område, så kan du også nemt hyre nogle professionelle fra dit lokalområde, som kan gøre det for dig.

Efter at have forbedret dit hjem ved montering af solceller, der øger energieffektiviteten og bidrager til en grønnere fremtid, kan det være tid til at fokusere på husets æstetiske udtryk. En metode, der kan give husets facade et markant løft og gøre det flottere, er sandblæsning.

Sandblæsning af huset er en effektiv teknik til at rense og forbedre husets ydre ved at fjerne snavs, maling og urenheder fra murværk og beton. Resultatet er en ren, opfrisket facade, der øger husets æstetiske værdi og kan forlænge levetiden for materialerne.

Processen indebærer brug af en maskine, der blæser rensemidler, såsom korund, soda, plastikgranulat, knuste nødeskaller, kvartsand eller stålgrit, mod overfladen i høj hastighed. Valget af blæsemiddel afhænger af facadens materiale og tilstand.

 

 

Beskrivelse af kilder og tests

Vi håber, du fornemmer, at der ligger et stort arbejde bag denne artikel. Vi ønsker at give dig en objektiv vurdering af samtlige produkter, og derfor læner vi os op ad både officielle forbrugerråd, eksterne eksperter samt forbrugernes egne anmeldelser på tværs af både danske og internationale webshops. Vores research-team har gransket markedet og undersøgt alle relevante kilder. I vores arbejde har vi anvendt følgende ekspertkilder og tests

Ekspert- og testkilder

Bolius

Bolius.dk er en populær og velbesøgt hjemmeside, der hver måned opdateres og udvides med nye artikler og relevante blogs. Formålet med sitet er at forbedre danskernes livskvalitet og leveforhold, og hjemmesiden drives af Real Dania. Alle artikler har dét til fælles, at de drejer sig om boligforbedring, renovering og livsstil.

Vi har anvendt Bolius.dk til beskrivelse af de vigtigste facts om solceller til tag. Disse tekniske og praktiske informationer er nyttige for dig som boligejer, der overvejer at montere solcellemoduler på dit hus.

Artiklen er udgivet den: 10. januar 2020
Læs hele artiklen her

Idenyt.dk

Hos Idenyt.dk finder du hver sæson nye artikler, der giver dig inspiration til at forbedre din bolig både inde og ude. Alle artikler, guides, blogindlæg og produktbeskrivelser ligger frit tilgængeligt for alle danskere.

Vi har gjort brug af Idenyt.dk til vores beskrivelse af, hvorfor det kan svare sig at få integrerede solceller som tag, når du renoverer eller bygger nyt.

Artiklen er udgivet den: 30. maj 2018
Læs hele artiklen her

FINANS

Finans.sk er et nyhedsmedie, hvor du kan få de seneste nye opdateringer fra ind- og udland, der alle handler om økonomi. Der er uddannede journalister knyttet til det elektroniske medie, og det er anerkendt og respekteret af blandt andet Jyllands Posten.

Vi har brugt FINANS til beskrivelse af, hvordan det i fremtiden kan blive muligt at ”rulle” solceller ud på taget. Denne løsning bliver mere rentabel for både private og virksomheder, der ønsker at vælge den grønne energi til.

Artiklen er udgivet den: 31. juli 2013
Læs hele artiklen her

FAQ

Solceller laver elektricitet ved at blive påvirket af varmen fra solen. Det er solens ”terawatt” stråler, der kan omdannes til strøm og el, som vi forbrugere kan anvende i vores husstande. Jorden modtager omkring 120.000 terawatt solstråler om året, hvilket er langt over den mængde strømforbrug, som verdens befolkning anvender.
Hvad koster det at få solceller på taget?
Du skal altid indregne pris til håndværkere, når du vil have solceller på taget. Anlæggene eller modulerne med solceller skal monteres af uddannede håndværkere. Prisen for din opgave vil blandt andet være påvirket af, hvor mange moduler af den forureningsfri energikilde der skal sættes op på taget.
Hvordan er solceller opbygget?
Solceller er bygget op i mindre moduler. De sættes fast ved siden af hinanden på paneler af aluminiumsrammer, som er gjort stabilt fast til et underlag (det vil typisk være tag eller en tagkonstruktion).
Hvad koster et solcelleanlæg?
Pris for solceller på taget vil altid afhænge af en individuel beregning. Der er flere faktorer, som har indflydelse på prisen. Det gælder blandt andet, om du vælger integreret tag med solceller, eller om du er til den oprindelige løsning med at montere paneler på dit eksisterende tag, hvor solcellemodulerne sættes fast i.

Bedøm denne artikel

Klik på en stjerne for at bedømme