Faskine DIY-guide:
Etablering af drænkasse – sådan gør du

En faskine, også kaldet en drænkasse, graves ned i jorden, der har til formål at opsamle nedbør. Døjer du med vandplamager i haven, der har svært ved at sive ned på grund af mængderne, kan det være det rette at anlægge en drænkasse under overfladen i haven.

Nedsivning af regnvand i drænkasser aflaster kloaksystemer, og dette er grunden til, at flere og flere kommuner landet over stiller krav om nedgravning af faskine i forbindelse med nybyggerier.

Du har 2 valgmuligheder, når der er brug for at lave drænkasse i din have. Enten kan du vælge at købe den færdiglavede udgave, eller du kan lave ”kassen” selv af blandt andet fiberdug og småsten samt et tilløbsrør. I begge tilfælde skal du have styr på de gældende faskine regler, og du skal have kendskab til, hvor langt nede i jorden kassen skal befinde sig.

 

Drænkasse Guide

Før du går i gang med det første spadestik i haven, skal du kende til regler for at nedgrave drænkasser selv, og du skal have styr på, hvordan kassen skal designes. Herunder finder du en miniguide, der kan hjælpe dig i mål med dit drænprojekt.

Sæt dig ind i reglerne på området

Du giver dig selv den bedste start med dit projekt, når du ved, hvilke elementer af opgaven du må stå for selv, og hvilke opgaver det er pålagt, at du får autoriserede fagfolk til at udføre.

Det er tilladt selv at nedgrave en drænkasse ved sommerhuset, helårsboligen, garagen eller udeskuret. Er der behov for at koble drænkasse til det offentlige kloaksystem, skal du rekvirere hjælp fra en kloakmester.

Anmeldelse af opgave til kommune og udarbejdelse af ”situationsplan”

Når du har besluttet dig for selv at stå for arbejdet med at nedgrave og etablere en drænkasse i haven, skal du underrette din bopælskommune om opgaven. Du skal have accept og godkendelse fra kommune, før opgaven må udføres. Derfor skal du vente med at planlægge projektet og finde frem til faskinens dybde, til du har fået godkendelse fra teknisk forvaltning.

Din henvendelse til kommune skal bestå af en såkaldt ”situationstegning”. Denne giver et overblik over din grund, og herpå skal du angive, hvor drænkassen kommer til at befinde sig.

Sørg for at placere drænkasse på god afstand fra bebyggelse.

Planlægning af opgave og beregning af faskine (størrelse og design)

Når godkendelsen er i hus, kan du begynde at planlægge opgaven. Du skal først finde ud af, hvilken type jord der befinder sig i hullet, hvor drænkassen skal anlægges. Der skal tages højde for løs eller porøs jord. Typen af jord har indflydelse på, hvor stor faskinen skal være. Som tommelfingerregel gælder det, at des mere løs jord, des større drænkasse.

Du skal måle, hvor hurtigt vand synker i hullet og omregne dette til meter/sekund.

Når designet af drænkassen skal laves, skal du være bekendt med, at kassens evne til at lede vand væk, er påvirket af kassens lodrette berøringsflade med jorden (det vil sige ’bunden’). I praksis betyder det, at du får mest effekt ud af drænkassen ved at udforme den i et langt og smalt design.

I planlægningsfasen skal du finde ud af, om der er brug for hjælp fra en kloakmester. Dette er nødvendigt, hvis det vurderes, at der kommer store nedbørsmængder, og at drænkassen derfor skal kobles til kloaksystemet.

Udgravning 

Før udgravningen til renden/hullet begynder, skal du tjekke plantegningen for dit hus, så du sikrer dig, at der ikke ligger rør eller ledninger i den jord, du skal til at grave op. Det er en individuel vurdering, om der skal bruges minigraver eller en spade. Er der behov for at grave en stor faskine, vil det hjælpe dig både fysisk og praktisk at leje en minigraver, der kan klare det hårde opgravningsarbejde.

Mange gør-det-selv faskiner graves ud med en størrelse på 0,5m i bredden. Dette er en optimal bredde i forhold til afledningsevnen.

Etablering af faskine kassetter 

Der skal bruges småsten eller andet fyldmateriale til din drænkasse, som kan bestilles i større mængder hos byggemarkeder eller stenbrud. Når du etablerer din drænkasse, skal der laves et ”sandfang”, der fungerer som et filter for det vand, der kommer til at løbe gennem tilløbsrøret. Sørg for at lave fald på tilløbsrøret, så der ikke opstår propper, og faskinens funktion ødelægges.

Monteringen af faskine kan klares på egen hånd, når du har kendskab til vands afledningsevne, montering af tilløbsrør og brug af fiberdug og naturmaterialer. Ønsker du professionel hjælp til dele af opgaven (det kan være det fysiske arbejde med udgravning eller det praktiske arbejde med at anlægge lag af sten og sand), kan du bestille håndværkere til det via 3byggetilbud.dk.

Materialer

Det er både økonomiske og praktiske årsager til, at mange danskere laver drænkasser, når vand skal ledes væk fra beboelse. At anlægge faskiner til regnvand er en budgetvenlig opgave, der kan klares på en weekend. Mange boligejere vælger at etablere og selv bygge drænkasse fra bunden af.

Til dette formål skal du bruge følgende materialer:

Småsten eller leca nødder 

Det vigtigste materiale i din drænkasse er fyldet, som kan bestå af enten kan bestå af leca nødder, småsten eller letklinker. Fælles for alle materialer er, at de kan bestilles hos et stenbrud eller i dit byggemarked. Du kan få leveret fyldmaterialet hjem til dig i bigbags, så du slipper for transporten.

Det mest prisvenlige materiale er leca nødder.

Køber du en færdiglavet faskine, er kassen allerede fyldt op af materiale.

Tilløbs- og afløbsrør

Der skal altid bruges tilløbsrør til din drænkasse. Hvor stort og bredt dette skal være, afhænger blandt andet af, hvor meget vand drænet skal kunne opsamle, og hvor meget vand der skal ledes igennem røret.

Der findes rør, der er beregnet til brug udenfor, og som er enkle at arbejde med. Der vil altid følge en monteringsvejledning med til dit rør, som du skal tage udgangspunkt i.

Har du 2 faskiner, skal disse forbindes med et afløbsrør. Et afløbsrør skal også bruges, hvis din drænkasse skal kobles til kloaknettet af en kloakmester.

Fiberdug  

Du skal ’pakke’ din drænkasse ind i en fiberdug, når du har bygget den op af sten, og før du sætter tilløbsrør på. En fiberdug hører til nogle af prisvenlige byggematerialer. Fiberduge findes i forskellige størrelser med hensyn til bredder og længder. Sørg for hellere at købe en for bred fiberdug end én, der for kort.

Sand 

Når du har pakket din drænkasse ind i fiberdugen, skal du hælde sand over den, så den lukker sig optimalt sammen. Du kan med fordel bestille dit sand i samme ombæring, som du bestiller fyldmateriale til din drænkasse. Dermed kan du spare på fragtprisen, og du får materialerne leveret direkte hjem til dig.

Materialeliste

I planlægningsfasen skal du tjekke, at du har alt det udstyr og værktøj, som skal bruges til opgaven. Det drejer sig om:

  • Minigraver eller spade
  • Skovl
  • Trillebøre
  • Arbejdstøj og arbejdshandsker
  • Hobbykniv
  • Vaterpas
  • Tommestok

Har du bestilt et håndværkerfirma via 3byggetilbud.dk til at stå for det praktiske og grove arbejde, vil de have alt udstyret og værktøjet med sig. Du kan leje en minigraver i dit byggemarked eller i din lokale planteskole, når du har valgt gør-det-selv løsningen.

Gravemaskine i haven

Opsummering

En faskine er en velfungerende, budgetvenlig og praktisk løsning, når du har brug for at lede nedbør væk fra din bolig. Du kan vælge at bygge din drænkasse selv fra bunden af, eller du kan købe en færdiglavet ”kasse”, der skal placeres i det hul i haven, du laver til formålet.

Du skal sætte dig ind i både regler for korrekt montering og vands afledningsevne, før du starter udgravningen og begynder at lægge fyldmateriale i dit hul i haven. Du skal blandt andet være bekendt med, hvilket fald tilløbsrøret skal have, og du skal have hjælp fra en kloakmester, hvis faskinen skal sluttes til det offentlige rørsystem.

Pris for faskine afhænger af, hvor stor den skal være, og hvilke typer af materialer du vælger at bruge. Med et godt tilbud fra 3byggetilbud.dk kan du finde den bedste pris.

Alt du skal vide om faskiner

Des mere bekendt du er både teknisk, økonomisk og praktisk med et byggeprojekt, des større er sandsynligheden for, at du får succes med det. Selvom det er tilladt for dig som boligejer selv at lave en drænkasse, skal du have viden om byggetekniske aspekter for at lykkes med opgaven og for, at faskinen fungerer optimalt.
Du skal starte med at udregne jordens ledningsevne, så du kan finde frem til, hvor stor og bred din drænkasse skal være, og hvor dybt den skal graves ned i haven.

Derudover skal du have viden om fald på nedløbsrør, så du er sikker på, at vandet ikke stopper til eller fylder ud i haven.

Faskinen kan forhindre fugtskader og oversvømmelse

Fugtskader og problemer med vand i kælder eller ved sokkel kan føre til nogle af de mest omfattende skader på beboelse. Det er vigtigt, at du løbende holder øje med tilstanden på dit hus og er opmærksom på, om vand ledes korrekt og optimalt væk fra fundamentet. Hvis du opdager fugt ved soklen, kan en faskine være den rette løsning, der forhindrer et stort renoveringsprojekt og en dyr regning. En drænkasse kan laves på en weekend, og den kan forhindre fugtskader på sokkel og oversvømmelse i kælder.

Opgaven er relativ simpel, da der kun skal bruges omkring 5 typer af materialer. Det er muligt at anlægge en drænkasse ved både skur, garage, beboelse eller anden tilbygning.

Selvom det for de fleste gør-det-selv mennesker tager tid i forberedelsesfasen at søge om tilladelse fra kommunen og sættes sig ind i de praktiske dele, er tiden og arbejdet givet godt ud.

Hvis først der er opstår fugtskader på fundamentet, er der brug for professionel hjælp, der kan udbedre de omkostningstunge skader.

Sådan bygger du en faskine til opsamling af regnvand

Opbygningen og etableringen af en faskine er delt op i flere trin. Der er forberedelsesfasen, planlægningsfasen og selve arbejdet med at anlægge drænkassen. Det første step i opbygningsfasen starter med udgravningen. Du kan vælge at leje en minigraver, hvis det er et større hul, der skal graves ud. Alternativt kan du anvende en spade. Når dimensionerne af hullet matcher din tegning over projektet, er du klar til at bygge drænkassen. Den skal laves af fyldmateriale i form af småsten eller leca nødder, der pakkes ind i en fiberdug. Afslutningsvist skal der lægges sand ovenpå ’kassen’, som holder den fast.

Der skal sluttes tilløbsrør til som et af de sidste led i opbygningen.

Skal vandreservoiret kobles til kloaksystemet, skal du bestille en kloakmester via 3byggetilbud.dk, som kan hjælpe dig med dette tekniske arbejde.

Når du allerede er igang med en faskine, så bør man også overveje at gøre det i forbindelse med man bygger en ny terrasse, hvilket vi også her lavet en artikel om.

FAQ

Faskiner til regnvand er opsamlingskasser, der graves ned under jorden, og som hindrer, at der opstår oversvømmelse i kælder, eller at sokkel eller fundament plages af fugtskader. Løsningen er populær, hvilket blandt andet skyldes den lave pris på opgaven (det er væsentligt billigere at anlægge drænkasse sammenholdt med et omfangsdræn).
Hvordan laver man en faskine?
Du laver en drænkasse ved at grave en tilpas dyb rende på en optimal placering i haven. Heri skal der fyldes leca nødder eller småsten, som ’pakkes ind’ i en fiberdug. Det er vigtigt, at du løbende holder øje med funktionen af din drænkasse, så den ikke stoppes til.
Hvad koster en faskine?
Du kan vælge at købe en færdiglavet drænkasse, eller du kan lave drænet selv. Pris på faskine begynder fra omkring 800 kr. Det kan være en praktisk og økonomisk fordel at lave drænet selv, når der er brug for en relativ stor drænkasse til opsamling af vand. Du kan købe faskine på tilbud, når du vil spare penge på din opgave.
Hvad koster det at anlægge en faskine?
Pris for anlæggelse af drænkasse afhænger af, om du selv står for arbejdet, eller om du har bestilt et håndværkerfirma til at hjælpe dig. Den billigste løsning er at gøre det selv. Skal drænkassen kobles til det offentlige kloaksystem, skal du have en kloakmester til at stå for arbejdet.

Bedøm denne artikel

Klik på en stjerne for at bedømme