Nyt Tag Guide:
En komplet guide til valg og køb af ny tagbelægning

Taget har betydning for værdien af dit hus, kvaliteten af indeklimaet og sundheden omkring boligens byggematerialer. Der er forskel på, hvilke tagmaterialer der skal bruges til renovering eller nybyggeri.

I visse boligområder kan der være krav om brug af bestemt tagmateriale, som du skal forholde dig til, når der skal lægges nyt tag. Det har stor betydning for din boligs værdi og kvalitet, at du bruger tid på at sætte dig ind i, hvilket tagmateriale der vil være det bedste til dit hus. Når det kommer til taget, skal det være kvalitet og levetid på materialet, der har betydning frem for pris.

Pris på nyt tag er påvirket af, om du selv står for arbejdet med at lægge det på, og hvilken løsning du vælger.

Tagsten er det foretrukne valg i villakvarterer. Tagsten findes i forskellige udgaver med hensyn til både materialesammensætning, dimensioner og look. Eternitplader kan være det budgetvenlige alternativ til tagsten og er et valg, som mange parcelhusejere går efter. Endelig er der tagpap, som primært anvendes på sommerhuse samt tilstødende bygninger til huset (det kan være garagen, værkstedet, cykelskuret eller hønsehuset).

Det får betydning for værdien af dit hus, husforsikringen og din tilfredshed med taget, at du gør dig grundige overvejelser om, hvorvidt du selv vil stå for montering af nyt tag, eller om du lader et professionelt håndværkerfirma klare opgaven for dig. Der kan være elementer omkring monteringsprojektet, som skal udføres af autoriserede håndværkere. Når du anvender 3byggetilbud.dk, kan du oprette din opgave på kort tid og efter få dage få tilsendt tilbud fra relevante håndværkere i dit nærområde.

I forbindelse med at få tilbud på nyt tag, skal du huske på, at det er muligt at søge om håndværkerfradrag, så du kan trække en del af udgiften til håndværkerne fra i skat.

 

Guide – nyt tag gør-det-selv

Køb af nyt tag er en beslutning, der gerne skal tage lidt tid, da du skal sætte dig ind i, hvilket tagmateriale der vil være den rette løsning i forhold til din tagkonstruktion. Hvad koster et nyt tag? Kan man gøre det selv? Skal man få andre til det?

Herunder ses en vejledning til, hvordan du bedst griber beslutningsprocessen an. Du får gode råd til, hvilke overvejelser du skal gøre dig, når det gamle tag skal fjernes, og der skal lægges nyt på.

  • Lokalplaner og forsikring 

Det første du skal gøre, når der er truffet beslutning om at lægge nyt tag på parcelhuset, villaen, sommerhuset eller nybyggeri, er at tage kontakt til dit forsikringsselskab. Der kan være særlige forhold og bestemmelser omkring forsikringen af din bolig, som skal tages højde for, når der vælges tagmateriale, og når der lægges tag. I planoversigten over dit hus og i lokalplanen for boligrådet kan du finde vigtig information om krav til tag og bygninger.

I visse områder med villaer kan der f.eks. være et krav til, hvor meget genskin der må være på teglsten. Og i andre områder kan der krav til type af tag. Det vil være en ærgerlig og frustrerende oplevelse, hvis du har fået lagt nyt tag, og forsikringen ikke vil godkende det på grund af mangler eller fejl i monteringsprocessen.

Det anbefales, at du tager kontakt til byggeteknisk forvaltning i din kommune, der kan rådgive og vejlede dig både i forhold til valg af tagbelægning og udførelse af opgave.

  • Type af tagmateriale

Skal det nye tag være tungt eller let tag? Hvilken taghældning er der på din bolig, og hvilken betydning har det i forhold til valg af tagmateriale? Det er typen af tag, der er den primære og største beslutning, når huset skal forbedres.

Der findes hhv. lette og tunge tagbeklædninger. Hvilken en løsning du skal vælge, afhænger af styrken af din tagkonstruktion. Iblandt de lette tagmaterialer findes eternittag, bølgepap og stålplader. I den tunge ende findes teglsten samt naturskiferplader.
Er du i tvivl om, hvilket tagmateriale der er det bedste valg på kort og lang sigt for din bolig, kan det være en god idé at alliere dig med en byggerådgiver.

Denne fagperson kan også hjælpe dig med at beregne hældningen på tag og tage beslutningen om, hvilke tagmaterialer der er bedre end andre i forhold til dette. Når du undersøger forskellige tagbelægninger, vil du opleve, at der stilles krav til, hvad minimum- og maksimumhældningen på tagkonstruktionen på være.

Som tommelfingerregel kan du gå ud fra, at des lavere hældning der er på huset, des større risiko er der for, at der trænger vand ind.

  • Gør det selv eller professionel hjælp?

Tidligt i beslutningen om at lægge nyt tag skal du forholde dig til, om der er brug for professionel hjælp. At montere et tag på parcelhus, villa eller sommerhus kan være både en teknisk og tidsmæssig krævende opgave. Der vil i stort set alle sammenhænge være brug for specialudstyr til opgaven, så sikkerheden er i top. Derudover vil der for mange boligejere være behov for rådgivning og vejledning fra fagfolk, der kender til regler for isolering, byggetekniske løsninger og krav til tagkonstruktion.

Du kan spare meget tid ved at gøre brug af 3byggetilbud.dk. Du slipper for selv at skulle undersøge og finde frem til de bedste håndværkere i dit lokalområde, og du kan på kort tid få relevante og personlige tilbud på din opgave.

Når det kommer til nyt tag, skal du anse det som en investering i din families sundhed og sikkerhed i fremtiden samt en kraftig forbedring af dit hus, der har betydning for værdistigning nu og fremadrettet. Ved at få tilbud tidligt i processen med at lægge nyt tag kan du lave aftaler med de firmaer og håndværkere, som kommer til at få afgørende betydning for kvaliteten af opgaveløsningen.

Økonomi og budgetlægning 

  • Økonomi og budgetlægning 

Der vil i mange tilfælde med at lægge nyt tag selv eller få et håndværkerfirma til at stå for opgaven for dig være brug for finansiering. Når du har besluttet dig for, hvilket tagmateriale der skal anvendes til dit renoveringsprojekt eller dit nybyggeri, skal du lave beregning over opgaven.

Heri skal der fremgå, hvad prisen for materialer kommer til at ligge på, og du skal lave en oversigt over de håndværkere, som du har lavet aftale med.

Med et detaljeret budget kan du planlægge din økonomi, og du får indblik i, om der er brug for supplerende finansiering. Dermed kan du få taget kontakt til din bank eller realkreditinstitut i god tid, så der er og bliver ro på den økonomiske front.

Det er muligt at få håndværkerfradrag til nyt tag. Hvor stort fradraget er, kan ændre sig fra år til år. Den økonomiske hjælp kan give dig større råderum i økonomien, og den kan få betydning for, at du gennemfører større renoveringsopgaver på korrekt vis ved at bruge autoriserede håndværkere.

  • Forberedelse før montering af nyt tag

Vælger du at lægge nyt tag selv, skal du være opdateret og ajourført med de gældende regler og krav til opgavetypen. Du skal blandt andet sikre dig, at dit tag er isoleret i henhold til reglerne i Bygningsreglementet og Byggeloven. Og det er dit ansvar at sikre, at tagmaterialet er vandafvisende og brandsikkert, som er én af lovens betingelser for byggematerialet.

Det er særligt isoleringen, du skal forholde dig til. Foregår montering af nyt tag som renovering af et ældre hus, vil det i langt de fleste tilfælde være nødvendigt at udvide omfanget af isolering. Indenfor det seneste årti er der kommet nye regler til om, hvor tyk isoleringen skal være omkring taget. Der kan være brug for at montere en ny tagkonstruktion og købe træ til nye spær, hvis der ikke er tilstrækkelig plads til det påkrævede omfang af isolering på den gamle tagkonstruktion.

Materialevalg

Der findes mange forskellige tagmaterialer- og belægninger, som du skal forholde dig til, når det bedste tag skal lægges. Des flere materialer du sammenligner mellem, des mere afklaret kan du blive omkring, hvilket tag der er det bedste valg. Du skal tage højde for hældning på tagkonstruktion, vægten af tagbelægningen samt materialets levetid og look.

Teglsten

Tagsten af tegl er det klassiske og populære valg til parcelhuse og større villaer. Det er den røde variant, der hitter mest blandt de danske boligejere. Du får både udseendemæssige, praktiske og økonomiske fordele, når du vælger teglsten. De kan holde i op til 60-70 år, og de klæder både nybyggeri og renoverede, ældre boliger. Du skal kun forholde dig til algebehandlinger efter cirka 10 år, når dit tag er af teglsten.

Der findes forskellige løsninger, når det er tagsten af tegl, du går efter. Du kan vælge mellem forskellige farver på tagstenene, og de kan købes både med halvblank, glaseret eller mat overflade. Vil du have et tæt tag, kan det være en god idé at vælge udgaverne med ”fals”.

Det er muligt at lægge nyt tag med teglsten på hældningen ned til 15-20 grader.

Sørg for at orientere dig i lokalplanen for dit boligområde, så du kan blive bekendtgjort med krav eller betingelser for brug af glaserede eller halvblanke teglsten.

Tagsten af beton

Har du en solid tagkonstruktion, kan du vælge at montere nyt tag med tagsten af beton. Baseret på look og design minder betontagsten om tagsten af tegl. Den største forskel er hhv. vægt og pris. Beton vejer mere end tegl. Til gengæld er betontagstenen en billigere løsning sammenholdt med de æstetiske, stilrene og elegante tegltagsten.

Ligesom du kan vælge mellem forskellige overfladeteksturer på teglsten, er det samme tilfældet med tagsten af beton. Disse kan fås med blanke overflader, mixede og matte, og de kan vælges i forskellige nuancer. De mest populære farver er de sorte og de mørkegrå.

Du kan lægge nyt tag med betontagsten på taghældningen ned til 14 grader. Der skal være undertag, når du bruger dette tunge tagmateriale.

Den store fordel ved betontagstenen er deres hårdførhed og slidstyrke. De kan være et godt valg til nybyggeri eller renovering, og hvor det er ønsket at få et tag, der matcher betingelser omkring det nordiske klima.

Eternitplader

Bølgeplader af eternit vælges ofte på sommerhuse, fritidsboliger eller ældre parcelhuse, hvor det er ønsket at bibeholde det autentiske look omkring boligens alder. Tagpladerne er bølgede, og de har den store fordel, at de er nemmere at lægge selv sammenholdt med både betontagsten og tagsten af tegl.

Eternittag findes i mange varianter både med hensyn til dimensioner, tykkelse og farver.

Har du valgt dette tagmateriale til din bolig, skal du undersøge forskellige produktmuligheder i forhold til design og materialesammensætning.

Der findes både sorte, grålige, røde og brune nuancer på tagpladerne, der er et slidstærkt og budgetvenligt valg. Den gennemsnitlige levetid på tagmaterialet er mellem 30-50år (afhængig af vedligehold, hældning på tag og påvirkning fra vind og vejr).

Du kan montere eternitplader uden undertag (husk at rådføre dig hos en byggesagkyndig eller dit forsikringsselskab, hvis du er i tvivl om betingelser og krav til montering af nyt tag på din bolig). Bølgetag af eternitplader kan lægges på taghældninger på ned til 14 grader.

Eternittag af skifer

Er du på udkig efter tagplader til garage, skur eller værksted, kan det være eternitplader af skifer, der er det rette valg for dig. Disse plader er budgetvenlige, de er mulige selv at lægge for det engagerede gør-det-selv menneske, og de findes i mange størrelser.

Det er muligt at bruge plader af skifer på tagkonstruktioner ned til 18 graders hældning, når der samtidig anvendes undertag.

Naturskifer

For 50-70 år siden var naturskifer et populært og foretrukken valg for mange boligejere, når der skulle bygges nyt, eller når boligen skulle renoveres. Naturskifter har indenfor det seneste årti opnået stor renæssance på grund af den høje slidstyrke og det tidløse look. Med naturskiferplader får du et harmonisk look omkring taget. Du kan selv montere skiferpladerne, når du har styr på krav til undertag, isolering og har adgang til leje af stillads.

Har dit tag en hældning ned til 25 grader, kan naturskifer være løsningen for dig.

Tagpap

Når det kommer til et af de mest populære og funktionelle tagmaterialer til fritidshus, ældre parcelhuse, skue, værksted eller garage, er tagpappet ikke til at komme udenom. Det er et stærkt, fleksibelt og funktionelt materiale, der findes i 2 overordnede varianter – hhv. den selvklæbende udgave og varianten, der skal monteres ved hjælp af gasbrænder.

Det enestående ved tagpap (der også kaldes ”asfaltpap”) er, at det kan bruges på fladt tag. Vil du have den mest enkle og smidige løsning, når du har planer om at lægge nyt tag med tagpap selv, skal du vælge selvklæbende tagpap.

Stålplader

Iblandt de nyeste løsninger indenfor bølgeplader er dem, der er lavet af stål. Disse hører til de mest slidstærke tagbelægninger, du kan vælge. Pladerne findes i mange udgaver og farver, og de er egnede til taghældninger på ned til 12 grader. Vær opmærksom på lyd- og støjisolering på pladerne, så der ikke opstår gener, når det regner eller hagler.

Kobber og zink

Bor du i en ældre villa? Eller skal taget på den prægtige bolig fornyes? Kobber og zink er nogle af de mest æstetisk, smukke tagløsninger, du kan vælge. Begge materialer findes som plader, der skaber et smukt og stilfuldt look. Holdbarheden og levetiden er i top, og dette kan afbalancere for den ekstra pris, som materialerne ligger på.

Det er muligt at bruge kobber- og zinktagplader på taghældning ned til 1-2 grader.

Materialeliste

Taglægning teglsten

Der er værktøj og udstyr, du ikke kan være foruden, når det kommer til montering af nyt tag.

Står du selv for projektet, skal du sikre dig at have følgende udstyr og redskaber i hus, før du afmonterer det gamle tag, eller før du begynder monteringen af nyt tagmateriale:

  •   Stillads
  •   Skruemaskine, gasbrænder eller hammer
  •   Gerinssav
  •   Arbejdshandsker
  •   Tommestok

 

Det er forskelligt, hvilket værktøj der er brug for til monteringen. Det afhænger af typen af dit tag. Er det eternitplader, vil det typisk være boremaskinen, der er brug for. Og drejer det sig om tagpap, skal der bruges gasbrænder, når du vælger de klassiske plader.

Har du et håndværkerfirma til at klare arbejdet for dig, skal du hverken forholde dig til leje  af stillads eller indkøb af værktøj.

 

Opsummering

Alle boliger har før eller siden brug for nyt tag. Den mest budgetvenlige og simple løsning er at lægge nyt tag oven på det gamle. Dog er det langt fra i alle situationer, at denne løsning er mulig. Valg af ny tagbeklædning skal være en beslutning, du er omhyggelig og velovervejet omkring.
Det bedste er at undersøge forskellige tagmaterialer, så du kan sammenligne dem i forhold til kvalitet, egenskaber, krav til hældning på tagkonstruktion og forventet levetid.

Når du bestiller dit materiale, kan du hos mange forhandlere og byggemarkeder benytte dig af en prisberegner på nyt tag. Du skal kende til, hvor mange m2 materiale, der skal bruges til dit renoveringsprojekt eller nybyggeri.

Du skal være bekendt med de gældende regler og krav til montering af ny tagbeklædning (det gælder både i forhold til byggetekniske løsninger og krav til omfang af isolering).

Vil du være sikker på, at monteringen foregår korrekt og efter bestemmelserne, skal du anvende 3byggetilbud.dk, hvor du kan oprette og beskrive dit projekt, der vil blive set og kommenteret påaf professionelle håndværkere i dit nærområde.

Læs om nyt tag til parcelhuset

Du skal sætte dig ind i både praktiske, økonomiske, tekniske og sikkerhedsmæssige aspekter, når du vil købe og lægge nyt tag på boligen. Det vigtigste er, at du vælger et tagmateriale, som matcher typen af dit hus, hældning af tagkonstruktionen og looket omkring din bolig.

Det er vigtigt både for den fysiske sikkerhed omkring huset, for dets værdi nu og i fremtiden samt for din økonomi, at du bruger tid på at undersøge krav og bestemmer for nyt tag. Der gælder f.eks. klare regler omkring, hvor meget isolering der skal være mellem tag og konstruktion, og der findes betingelser vedrørende hældning af tag og valg af tagmateriale.

Uanset om det gælder tag på nybyggeri, eller om det er det ældre parcelhus, der skal renoveres og forbedres, skal du lave en byggeplan med liste over materialer, behov for værktøj, aftaler med håndværkere og ikke mindst økonomisk overblik.

Skal tages skiftes nu?

Det anbefales, at du efterser dit tag og din tagkonstruktion én gang om året. Det kan blive en dyr fornøjelse, hvis du ikke opdager utætheder på spær eller konstruktion i tide, eller hvis du ikke er opmærksom på løse tagsten eller dampbuler i tagpappet.

Der er flere elementer, der skal tages højde for i vurderingen af, hvornår taget skal udskiftes. Det er en billigere løsning at udskifte gammelt tag med tegn på slid nu end at håbe på, at det kan holde 2 år endnu.

Om taget skal skiftes nu, er en vurdering, som bedst kan træffes af en håndværker med forstand på byggeteknik og materialer, og som har erfaring med at montere og udskifte tag.

En tømrer eller en byggesagkyndig rådgiver vil være den bedste og mest professionelle hjælp at rekvirere, når du vil have en seriøs og brugbar rådgivning om, hvordan tilstanden er på dit tag her og nu, og hvornår det kan svare sig at udskifte det.

Hos 3byggetilbud.dk kan du søge konkret efter den fagmand, som du vil få brug for til vurderingsopgaven.

Et klimavenligt tag?

Vil du forøge værdien af din bolig nu og i fremtiden? Og vil du gøre boligen attraktiv for nye købere? Der kan være flere grunde til at vælge en klimavenlig løsning, når der overvejes nyt tag.

Pris på ny tag og undertag i klimavenlige materialer kan være højere sammenholdt med de traditionelle tagbeklædninger. Dog skal du holde den ekstra pris op imod den økonomiske og kvalitetsmæssige gevinst, som du kan se frem til hvert år. Flere og flere mennesker begynder at træffe miljøvenlige beslutninger, når der skal købes nye materialer og større interiør til boligen. Klimavenlighed og bæredygtighed er bærende fokuspunkter hos mange producenter, og derfor begyndere flere og flere fabrikker at lave klimavenlige tagløsninger.

Det forventes, at efterspørgslen eller bæredygtige materialer og løsninger stiger i fremtiden, og derfor kan din bolig ende med at blive mere værd i forbindelse med salg på grund af, at den vil være attraktiv i mange køberes øjne.

Beskrivelse af kilder

Ekspert- og testkilder

Berlingske.dk

Berlingske (eller ”Berlingske Tidende” som mediet kaldes) er en af de største aviser og nyhedsformidlere herhjemme. Det er ikke kun dagens nyheder og saglige artikler, du kan finde hos mediet, der både er digitalt og fysisk. Du finder også en stor sektion for bolig, hjem og produktguides, som kan blive en stor inspirationskilde i hverdagen.

Læs hele guiden her: Berlingske.dk

Boligsiden.dk

Boligsiden.dk er en vidensplatform, der kombinerer det bedste fra området for gør-det-selv arbejde med professionelle løsninger. Det er uddannede håndværkere, der står bag en stor del af artiklerne på siden, og dette er grunden til, at Boligsiden.dk ofte bruges af privatpersoner, der vil sikre sig, at deres bygge- og renoveringsprojekter lever op til gældende lov og regler på området.

Læs hele guiden her: Boligsiden.dk

Bolius.dk

Bolius.dk er et stort, digitalt videnscenter, som er populært hos danskere i alle aldre. Hos Bolius.dk kan du gå på opdagelse iblandt et hav af relevante, brugervenlige og hjælpsomme artikler, der guider dig godt igennem gør-det-selv projekter.

Databasen af artikler, nyheder og guides forøges løbende, så du altid kan finde den information og hjælp, som du har brug for.

Læs hele guiden her: Bolius.dk

FAQ

Hvad koster et nyt tag?
Hvad et nyt tag koster afhænger af opgaven. Type af tagmateriale, kompleksitet omkring opgaven (i forhold til hældning på tag), antal m2 og timeløn til håndværkere vil være de faktorer, der spiller ind på, hvad det vil koste at få taget skiftet eller monteret på nybyggeri.
Hvad koster et nyt tag med spær?
I forbindelse med renovering af ældre huse kan det være nødvendigt med udskiftning af spær. Prisen for nyt tag og spær vil være højere sammenholdt med, hvis du kun udskifter tagbelægningen. Spær er den vigtige del af ”skelettet” i en tagkonstruktion. Udskiftningen af dem kan vise sig at være en økonomisk og sikkerhedsmæssig gevinst på længere sigt.
Hvad koster et nyt tag pr m2?
Det kan være nyttigt for dig at bruge en prisberegner på nyt tag. Dette digitale værktøj findes hos mange byggemarkeder og kan være til stor hjælp, når du har fundet det rette tagmateriale til din bolig, og du skal have fundet den samlede mængdepris. Prisen på nyt tag pr. m2 afhænger af materialet, og om du har håndværkere til at klare opgaven for dig.
Hvor lang tid tager det at lægge nyt tag?
Hvor lang tid det tager at montere ny tagbeklædning på boligen afhænger af, hvilket materiale der anvendes, om der skal lægges undertag og ny isolering, og om der skal konstrueres nye spær. Når du modtager tilbud fra 3byggetilbud.dk, vil der følge prisoverslag med, så du er bekendt med prisen fra starten af.

Bedøm denne artikel

Klik på en stjerne for at bedømme