Isolering af loft:
DIY-guide til at isolere loftet – sådan gør du

Den korrekte og optimale isolering af din bolig er afgørende for din og familiens sundhed. At lægge isolering er en opgave, som kræver viden om de gældende regler på området, og det er et projekt, som skal udføres med det rette isoleringsmateriale.

Bor du i et ældre hus, der er bygget før år 1960, og som ikke er blevet omfattende renoveret, er der stor sandsynlighed for, at du skal forholde sig til at efterisolere loftet. I dag stilles der krav til, hvor tykt et lag af isolering der skal lægges. Hvor mange millimeter isolering der skal bruges, afhænger af en individuel beregning.

At vælge en tyk isolering er ikke nødvendigvis ens betydende med, at den også er bedre til at holde på varmen end en tyndere isolering. Det afhænger af kvaliteten af materialet.

Uanset om du bygger nyt, eller står overfor et større og gennemgribende renoveringsprojekt, skal du forholde dig til isolering. Eftersom varme stiger opad, stilles der flest krav til isolering af loft sammenholdt med isolering af ydervægge og gulve.

Før du går i gang med at vælge isoleringsmateriale til dit loft, skal du sætte dig ind i reglerne på område og udregne, hvor meget isoleringsmateriale du skal have købt.

Du kan vælge selv at stå for opgaven, eller du kan booke håndværkere til at klare arbejdet for dig. Det er vigtigt, at isoleringen placeres korrekt, og at det har den optimale tykkelse.

Guide – isolering af loft gør-det-selv

Du kan vælge selv at isolere loft, hvis du har styr på valg af rette materiale, montering, krav til brug af isolering og sikkerhed. Skal du til at have lagt nyt tag på boligen, er det værd at forholde sig til, om det er nødvendigt at efterisolere.

Herunder ses en guide, du kan tage i brug, når du vil være sikker på, at der tages hånd om både de praktiske, tekniske og sikkerhedsmæssige aspekter.

Sæt dig ind i krav til isolering af loft

Du skal altid starte med at forholde dig til gældende regler og krav til brug af isolering til loft. Du finder de ajourførte krav i Byggereglementet, hvor du blandt andet kan læse nærmere om, hvad der kræves til både nybyggeri og renovering.

Indsigten i og viden om regler er med til at sikre, at du isolerer dit loft på den rette måde, så projektet til sidst kan blive godkendt af dit forsikringsselskab. Det er en god idé at kontakte forsikringsselskabet på forhånd, der kan være behjælpelig med at fortælle om ting, du skal være opmærksom på for at opnå god dækning af din police i fremtiden.

Som udgangspunkt skal du gå ud fra, at der kræves en tykkelse på isoleringen på minimum 500mm. Derudover gælder reglen om, at materialet ikke må have et varmetab på mere end 0,12W/m2 K.

Valg af isoleringsmateriale

Når du har styr på de tekniske og juridiske punkter, kan du forholde dig til det praktiske – valg af materiale til isolering. Her er der forskel på, om du isolerer nyt loft, eller om det er loftsisoleringen på det ældre parcelhus eller den renoverede villa, der skal forbedres.

Der er flere hensyn, du skal tage, når der vælges materiale. Du skal blandt andet forholde dig til hældning af dit tag, ligesom du skal være opmærksom på kvaliteten og tykkelsen af de forskellige materialer.

Papiruld, granulat og mineraluld er nogle af de mest populære materialer til loftsisolering. Der er fordele og ulemper ved dem alle, som du skal være bekendt med. Du kan vælge at alliere dig med en byggeteknisk rådgiver eller en erfaren håndværker, der kan rådgive og vejlede dig om valg af bedste isoleringsmateriale til loftet.

Beregning af materialemængde  

Du skal være bekendt med, hvor mange m2 loft der skal isoleres, når du bestiller dit materiale. Hos de fleste leverandører og byggemarkeder er der mulighed for at bruge en beregner til isolering af loft, så du sikrer dig at købe den optimale mængde materiale.

Typen af dit tagmateriale vil have indflydelse på, hvor tyk isoleringen skal være.

Indhentning af tilbud 

Når det tekniske, praktiske og sikkerhedsmæssige er på plads, skal du gøre dig overvejelser om, hvorvidt der er brug for uddannede og erfarne håndværkere til det fysiske arbejde. Placerer du dampspærren forkert, eller anvender du et for tyndt lag af isolering, kan det betyde, at dit forsikringsselskab ikke vil godkendt projektet, når du er færdigt. I denne forbindelse er det nødvendigt at starte forfra og købe ekstra isolering.

Det kan med andre ord svare sig både praktisk og økonomisk, at du får håndværkere fra 3byggetilbud.dk til at stå for dele eller hele opgaven, så du garanteres, at isoleringen lægges korrekt og i henhold til de gældende regler på området.

Budgetlægning og finansiering

Der kan i mange tilfælde med isolering af loft være behov for ekstra finansiering til dækning af materialeudgifter eller aflønning til håndværkere. Du kan med fordel undersøge mulighederne for at få tilskud til renovering af hjemmet, når det drejer sig om energiforbedrende projekter.

Sørg for altid at lægge ekstra penge til side, når du lægger budget for en renoverings- eller byggeopgave. På denne måde er du sikret, hvis der skulle opstå en uforudset udgift.

Materialer

Hvad den bedste isolering til loftet er, vil altid afhænge af individuelle forhold. Der er forskellige materiale at vælge imellem, og hvor det er nødvendigt at opveje fordele og ulemper for at udpege det bedste materiale til varmebeskyttelse af dit loft.

Mineraluld 

Mineraluld er det mest udbredte og almindelige materiale, boligejere bruger til isolering af loft. Fordelene ved materialet er, at det er let at anskaffe, og at det er let at bruge for den erfarne gør-det-selv person.

Materialet kendes også som ”rockwool” og ”glasuld”, og det leveres i bigballer og er formet som større plader. Pladerne er nemme at arbejde med og beskære, så du kan skabe tæthed under dit tag.

Der vil være behov for at placere dampspærre på pladerne, når du har lagt dine lag af mineraluld.

Der skal altid bruges maske, arbejdstøj og arbejdshandsker, når du har med mineraluld at gøre. Materialet kan skabe kradsende effekter på huden, og det kan skabe langvarige hudirritationer.

Papiruld og granulat 

Det er primært uddannede håndværkere og professionelle fagfolk, der bruger papiruld til isolering. Dette skyldes, at der er behov for en specialmaskine, der kan blæse det løse isoleringsmateriale ind under tagkonstruktionen. Det kræver viden om og kendskab til papirulds egenskaber og natur at lægge det harmoniske lag af isolering.

Der vil i de fleste tilfælde ikke være brug for dampspærre, når laget af papiruld er lagt korrekt og i den nødvendige tykkelse. Ulden leveres i komprimerede og hårde klumper. Det er lavet af små stykker af genanvendt papir og gamle aviser.

Papiruld kan være mere behageligt at arbejde med, da det ikke skaber kløende eller kradsende effekter på huden (til modsætning fra mineraluld).

Pris på indblæsning af isolering på loft kan være lavere end at lægge mineraluld, da arbejdet går effektivt for erfarne håndværkere, der lader blæsemaskiner klare processen.

Dampspærre 

Når pladerne med mineraluld er lagt korrekt og tæt, skal de beskyttes af et lag af dampspærre. Dette byggemateriale har til formål at beskytte isoleringen mod fugt, og det kan købes i alle byggemarkeder. Materialet købes i store ruller, og det er let at skære til, så du får overlap, og isolering af loftet beskyttes. En dampspærre skal monteres korrekt for, at den har sin optimale virkning og beskytter isoleringen. Det anbefales, at overlappet mellem stykkerne er på minimum 5cm.

Forskallingsbrædder

Når du lægger isolering af loft indefra, kommer du til at få tyngdekraften imod dig. Der kan være forskellige afstande mellem brædderne i tagkonstruktionen, og det kan være svært at tilpasse mineralulden, så pladerne sidder perfekt i klemme, mens du lægger dem. Du kan bruge forskallingsbrædder til at holde pladerne af mineraluld fast, før du kan lægge dampspærre. Dermed får du ikke isoleringen i hovedet, og du kan arbejde mere effektivt.

Materialeliste

Isolering af loft indefra kan være en krævende og teknisk udfordrende opgave. Anvendes der papiruld, skal der bruges en specialmaskine, der kan blæse materialet ud med forskellige trykniveauer.

Vælger du at isolere loftet selv, skal du bruge følgende udstyr og værktøj:

  • Blæsemaskine (hvis du anvender papiruld)
  • Skarp hobbykniv (hvis du anvender mineraluld)
  • Arbejdstøj- og handsker
  • Maske
  • Søm og hammer eller sømpistol (til fastgørelse af dampspærre)

Når du lægger budget over opgaven med isolering af loft, er det ikke kun byggematerialerne, du skal indregne i prisen. Du skal også tage højde for udgifterne til leje af materiel og køb af nødvendigt arbejdstøj, der gør dit arbejde sundt, forsvarligt og sikkert.

Har du håndværkere til at arbejde for dig, skal du ikke forholde dig til køb af værktøj eller arbejdstøj. Fagfolkene har adgang til både almindeligt værktøj og specialudstyr, så arbejdet lettes og effektiviseres.

Opsummering

Uanset typen af din bolig kommer du før eller siden til at skulle forholde dig til isolering af loft. Der stilles specifikke krav til, hvor tyk isoleringen skal være under taget, og der kan være krav om, at du efterisolerer loftet, hvis det økonomisk kan svare sig at fortage boligforbedringen i forbindelse med en renovering af huset.

Der er både praktiske, tekniske og sundhedsmæssige overvejelser, du skal gøre dig i forberedelsesfasen. Du skal vælge et isoleringsmateriale, der matcher dine erfaringer med opgaven, hvis du vælger at stå for arbejdet selv. Og du skal tage højde for tagbelægningen, når beregningen af isolering skal foretages.

Vil du være sikker på, at isoleringen er lagt korrekt, og at arbejdet godkendes af dit forsikringsselskab, kan du lade professionelle fagfolk stå for opgaven. Hos 3byggetilbud.dk kan du finde de rette håndværkere, der kan stå for det fysiske arbejde, mens du selv klarer bestilling og køb af isoleringsmaterialer.

 

Des mere specifik og konkret du er i din beskrivelse af opgaven, des mere retvisende tilbud får du, når håndværkere sender dig tilbud med prisoverslag.

For den mentale ros skyld og for din økonomiske sikkerhed er det en god idé at lægge budget for opgaven, før du går i gang med den.

Det kan svare sig at søge efter tilskudsordninger fra Bygningspuljen, der kan give dig en økonomisk håndsrækning til dit energiforbedrende projekt.

Hvis du overvejer at montere nyt tag, så kan det være en god idé at læse vores DIY guide til montering af tagpap. Guiden giver dig trin-for-trin vejledning til montering af tagpap og kan hjælpe dig med at sikre, at du gør det korrekt og sikkert. Guiden dækker også de nødvendige materialer og værktøjer, der kræves for at gennemføre opgaven. Tag et kig på vores DIY guide til montering af tagpap, og kom godt i gang med at montere dit nye tag.

Boligejere kan få tilskud til at energirenovere hjemmet

Der kan være penge at spare med dit isoleringsprojekt, når du bruger tid på at undersøge muligheden for at få tilskud. Staten opretter fra år til år puljer, der har til formål at motivere danskerne til at foretage energiforbedringer i og af deres boliger. Motivationen sker gennem økonomiske tilskud, der kan være incitament til for mange danskere at gøre alvor af at lave projekter eller renoveringsopgaver, der kommer til at spare energi i fremtiden.

De energibesparende tiltag har betydning for både vores miljø og din økonomi. Du kan se frem til lavere varmeregninger ved at efterisolere loftet.

Regeringen har et mål om, at der skal ske en reducering af CO2 udledning med 70% inden år 2030. For at kunne nå dette mål, er det nødvendigt, at både privatpersoner og virksomheder i landet laver energiforbedrende ændringer.

Tilskuddene til energirenoveringer kommer fra Bygningspuljen og er oprettet i år 2020. Puljen har en samlet sum af 245 millioner kroner, og det er en betingelse for at komme i betragtning til et tilskud, at du ansøger, før du går i gang med dit energiforbedringsprojekt.

Spar penge som boligejer med energirenovering

Selvom arbejdet med at lægge isolering på loft er en udgift her og nu, skal du anse projektet som en investering. Isolering af loft betegnes som en ”energiforbedrende opgave”, der kommer dig og familien til gode på flere måder i fremtiden.

Du kan blandt andet se frem til, at din bolig bliver mere værd, når den engang skal sættes til salg. Hvordan en bolig er isoleret, har stor betydning for mange købere, og det kan være det springende punkt, når kommende boligejere skal vælge nyt hjem.

At isolere huset har indflydelse på både økonomi og indeklima. Du slipper for at betale forhøjede varmeregninger hvert år, fordi der siver en stor mængde varme ud fra loftet af huset. Hvis ikke du har råd til at afholde udgiften til aflønning af håndværkere og køb af isoleringsmateriale, findes der forskellige finansieringsmuligheder.

En efterisolering af loft forbedrer indeklimaet, og det kommer til at skabe mere komfort for alle medlemmer i familien både sommer og vinter.

Investeringen kan opnås, uanset om du har tag af tegl, betontagsten eller tagpap.

Få mere info i den store isoleringsordbog

Før du forholder dig til køb af isolering til loft, og før du går i gang med at pille de gamle isolering ned, er det en hjælp at sætte sig ind i de begreber og betegnelser, du kan støbe på i processen.

”Rentabilitet”, ”granulat” og ”dampspærre” er begreber, som de færreste af os støder på til dagligt. Du kan med fordel have en ordbog med betegnelser for materialer og begreber med i din proces, når du køber isolering til loft, eller når du er ved at beregne, hvordan isoleringen skal placeres under dit tag.

Skal du i gang med isolering af loft til kip, er det særlig vigtigt, at du har styr på de tekniske betegnelser for at tilpasse isoleringen til de skæve hjørner og kanter i tagkonstruktionen. Hvis det virker som en uoverskuelig opgave, kan du hente tre tilbud hos 3byggetilbud.dk. Herefter kan du altid genoverveje, om du vil løse opgaven selv.

Beskrivelse af kilder og tests

Vi håber, du fornemmer, at der ligger et stort arbejde bag denne artikel. Vi ønsker at give dig en objektiv vurdering af samtlige produkter, og derfor læner vi os op ad både officielle forbrugerråd, eksterne eksperter samt forbrugernes egne anmeldelser på tværs af både danske og internationale webshops. Vores research-team har gransket markedet og undersøgt alle relevante kilder. I vores arbejde har vi anvendt følgende ekspertkilder og tests

Ekspert- og testkilder

FINANS

Finans.dk er en seriøs, saglig og respekteret nyhedsportal, der blandt andet er anerkendt af Jyllands Posten. Hos Finans.dk kan du hver dag blive opdateret på de vigtigste historier fra ind- og udland, som alle har økonomi og den finansielle sektor som tema.

Vi har brugt FINANS til beskrivelse af, hvordan du som boligejer kan komme i betragtning til at modtage tilskud fra Bygningspuljen, når du vil lave isolering af loftet. Artiklen giver dig information om, hvornår du skal ansøge, og hvor mange penge du kan være berettiget til at modtage.

Artiklen er udgivet den: 15. oktober 2020
Læs hele artiklen her

Byggeri.dk

Hos Byggeri.dk kan du finde artikler og informationsblog, der kan hjælpe dig godt i gang med dit bygge- eller renoveringsprojekt. Hjemmesiden er brugervenligt bygget op med kategorier, der gør det let for dig at finde frem til de sektioner, du har brug for.

Vi har brugt Byggeri.dk til forklaring omkring, hvordan isolering af loft er en investering i både miljø, økonomi og sundhed. Selvom energiforbedringsopgaven er en udgift her og nu, kommer den dig til gode i fremtiden, og når din bolig skal sættes til salg.

Artiklen er opdateret i 2021
Læs hele artiklen her

Energihjem.dk

Energihjem.dk er sitet for dig, der ønsker at blive opdateret på, hvordan du selv kan være med til at skabe forbedringer i hjemmet, der kommer både miljøet og din økonomi til gode.

Vi har brugt Energihjem.dk til at give dig et godt overblik over de vigtigste betegnelser og tekniske begreber, du kan forvente at støde på, når du planlægger projektet med at få lagt ny isolering på loftet.

Artiklen er udgivet den: 27. oktober 2020
Læs hele artiklen her

FAQ

Hvor meget isolering skal der være på loftet?
I bygningsreglementet finder du de gældende regler for, hvor tyk isolering af loftet skal være. Der stilles strengere krav til nybyggeri, end der gør til renovering. Du skal være opmærksom på, at der kan være krav om efterisolering af loftet, hvis du bor i et ældre hus. Som udgangspunkt skal isoleringen have en tykkelse på 500mm.
Pris på isolering af loft afhænger af, hvor mange m2 der skal isoleres, hvilket materiale du anvender til formålet, og som du har bestilt håndværkere til at klare arbejdet for dig eller ej. Når du modtager tilbud fra håndværkerfirmaer via 3byggetilbud.dk, vil du altid modtage prisoverslag, der giver dig indblik i time- og opgavepris.
Hvorfor efterisolering af loft?
At lægge ekstra isolering på loftet i forbindelse med en renovering er en økonomisk fornuftig måde at spare penge på i fremtiden. Hvorvidt du skal efterisolere loft eller ej, afhænger af en beregning om, hvorvidt det er rentabelt for dig. Overstiger de økonomiske fordele i form af besparelser på varmeregningen den udgift, det er at betale for efterisoleringen, skal du isolere loftet.

Bedøm denne artikel

Klik på en stjerne for at bedømme