Gulvisolering:
DIY-guide om isolering af gulv – sådan gør du

Isolering af gulv har betydning for både sundhed, økonomi og komfort, og det er en opgave, der kan finde sted i forbindelse med nybyggeri og renovering. Skal der lægges nyt gulv i køkkenet, stuen eller på badeværelset, er det en god idé at overveje, om der skal efterisoleres.

Der findes forskellige metoder til at isolere gulv, og der er forskellige materialer at benytte sig af. Der kan vælges flamingoplader eller plader af mineraluld, hvis du ønsker det nemmeste løsning til gør-det-selv projektet. Vil du have opgaven klaret på kort og effektiv måde, vil indblæsning af isolering under gulvet være det rette valg.

Du skal have styr på reglerne til isolering af gulv, før du begynder arbejdet, eller før du starter på at bryde det eksisterende gulv op.

Der findes krav til, hvor tyk isoleringen af gulvet skal være. Det ligger i dag på 300mm, og du kan finde flere beskrivelser og bestemmer om gulvisolering i Bygningsreglementet. Vil du slippe for det praktiske og tekniske arbejde med at isolere gulvet derhjemme eller i sommerhuset, kan du sammenligne forskellige håndværkerfirmaer via 3byggetilbud.dk.

Guide

Det er nemmere og mere enkelt at lægge gulvisolering i forbindelse med nybyggeri sammenholdt med renovering. Ved nybyggeri drejer det sig om, at du skal placere materialet i den påkrævede tykkelse, og at du vælger, hvilken isolering der skal bruges.

Når det kommer til efterisolering af gulv, vil arbejdet være mere komplekst. Her skal der tages højde for, om der er gulvvarme, og der skal træffes beslutning om, hvilken isolering der passer til typen af det ønskede gulv.

Herunder finder du en guide til gulvisolering i forbindelse med renovering.

Tykkelse af nuværende gulvisolering

Før du begynder på dit projekt, skal du være bekendt med reglerne på området. Er din bolig fra før år 1985, er der stor sandsynlighed for, at gulvet ikke er tilstrækkeligt isoleret. Før år 1985 blev der stillet krav om 100mm isolering af gulv. Efter år 1985 blev det kutyme at isolere med 300mm materiale. 100mm-kravet blev ændret i år 2015, hvor det blev forhøjet til 300mm som tykkelse. Dette krav findes i Bygningsreglementet, og det er denne manual, du skal forholde dig til i dit arbejde med gulvisolering.

Har du en nuværende gulvisolering på 150mm, skal du således til at efterisolere.

Der kan være forskellige årsager til, at gulvet har brug for isolering. Er der ikke blevet efterisoleret tidligere, eller er der ønskes om nyt gulv med eller uden gulvvarme, skal du overveje isolering.

Valg af materiale til isolering 

Den vigtigste opgave er at vælge det rette materiale i forhold til din opgave. Der kan være forskel på, hvilket materiale til isolering under gulv der skal vælges afhængigt af, om du har trægulv, klinker eller betongulv.

Det kan være en hjælp og en sikkerhed at have en byggesagkyndig rådgiver med i beslutningsfasen, så du kan være sikker på, at der træffes de bedste beslutninger om både proces og materialekombinationer.

Der kan bruges forskellige materialer til opgaven – herunder stenuld, EPS-plader (flamingo), perlite og naturgranulat. Der er både sikkerhedsmæssige, praktiske og funktionelle overvejelser, der skal tages højde for i beslutningen om materiale.

Planlægning af projekt 

Det kommer dig til gode i processen med gulvisolering, at du indledningsvist har lavet en plan for opgaven. Heri skal der blandt andet stå, hvilke materialer du har købt, og der skal være en timeline, der giver overblik over de forskellige trin i arbejdet.

Redskabet giver indblik i de ting, som du skal forholde dig til undervejs. Skal der etableres gulvvarme, skal du sørge for at have kontaktet en VVS’er, der kan montere rørene. Dette arbejde skal udføres af en autoriseret fagperson.

Der kan være brug for forskellige fagfolk i projektet med at lægge gulvvarme. Når du har flere håndværkeraftaler at holde styr på, kan en plan for projektet give dig klarhed over de aftaler, du har indgået med håndværkere via 3byggetilbud.dk.

Indhentning af tilbud 

Som udgangspunkt står det dig frit for, om du selv vil stå for isolering og støbning af gulv, eller om du vil have arbejdet udført af autoriserede håndværkere. Det vil være påkrævet, at du får en aftale i stand med en VVS’er, når du skal have lagt gulvvarme over isoleringen.

Du kan vælge at stå for hele eller dele af projektet med at lægge isolering. Uanset hvilke håndværkere du får brug for, kan du finde frem til de bedste, når du opretter og beskriver dit projekt, som sendes ud til de rette firmaer i dit lokalområde.

Finansiering 

Den store fordel ved at indhente flere tilbud er, at du kan få den bedst mulige pris på opgaven. Når du har modtaget forskellige tilbud, kan du sammenligne dem i forhold til priser.

Det vil skabe mental ro i løbet af processen med at få lagt gulvisolering, at du har et budget at forholde dig til. Når du har afsat penge, der modsvarer udgifter til aflønning af håndværkere og køb af materialer, kan du planlægge din økonomi, og du kan få ansøgt din bank om ekstra finansiering, hvis der skulle være behov for dette.

Materialer

Der er forskellige materialer, der kan bruges til gulvisolering. Det kan svare sig at bruge tid på at undersøge materialerne i forhold til deres egenskaber, brandsikkerhed, brugervenlighed og kvalitet.

Hvad det bedste materiale til isolering af gulv er, afhænger af kravene til varmeisolering og typen af gulv.

Flamingo (EPS)
Flamingo kendes også som EPS-plader. Det er ét af de mest budgetvenlige materialer, som er nemme for dig som gør-det-selv person at arbejde med. Du kan købe flamingoplader i alle større byggemarkeder, og du kan selv transportere dem. Den store fordel ved at bruge flamingoplader er deres trykfasthed. De holder til høj belastning uden at ændre form, og de egner sig derfor godt som isolering til gulv.

Naturgranulat 
”Naturgranulat” er en samlebetegnelse for bæredygtige og miljøvenlige materialer, der skal blæses ind under gulvet. Iblandt materialerne findes blandt andet hør, papiruld og træfiber.

Du skal være opmærksom på, at flere udgaver af naturgranulat har en høj brandfare. Derfor skal du være omhyggelig med at vælge materiale, der er tilsat en brandhæmmer.

Det kan få betydning for din forsikring, hvis ikke du bruger et brandsikkert materiale til gulvisolering.

Papiruld er det mest anvendte materiale af naturgranulat. Det har en god evne til at fordele sig harmonisk, når det blæses ind under gulvet, og arbejdet kan udføres af privatpersoner.

Hør har den store fordel at have en høj isoleringsevne. Der skal altid bruges brandhæmmende kemikalier til indblæsning. Hørmåtterne kan være udfordrende at skære til i de korrekte dimensioner, hvilket er grunden til, at det primært er erfarne og specialiserede håndværkere, der lægger denne gulvisolering.

Stenuld og glasuld
Sten- og glasuld minder i egenskaber, fordele og ulemper om hinanden. Betegnelserne for de 2 materialer fortæller om, hvad de hver især er lavet af. Begge materialer er elastiske og ”pakker” sig nemt, så der opnås en harmonisk belægning. Særligt glasuld kan have tendens til at skabe irritationer ved øjnene og på huden, og derfor skal du altid arbejde i tætlukket tøj og bære maske, når du bruger dette materiale til isolering.

Perlite 
Vil du have en moderne, brandsikker og miljøvenlig guldisolering, kan perlite være det rette valg af materiale. Naturproduktet har en vulkansk oprindelse, og det har en høj isoleringsevne. Derudover er det hæmmende overfor svamp.

Den største ulempe ved perlite er prisen. Det hører til i den høje ende af prisskalaen, og det kan være kompliceret at anskaffe.

Materialeliste

Når du selv vil lægge isolering under gulvet derhjemme, i sommerhuset eller fritidsboligen, er der uundværligt værktøj, du skal have anskaffet dig på forhånd. Det gælder blandt andet:

  •   Arbejdstøj
  •   Støvmaske
  •   Skarp hobbykniv
  •   Vaterpas
  •   Arbejdshandsker

Arbejder du med granulat, skal du have lejet en maskine, der kan blæse materialet ind ud under gulvet. Har du håndværkere til at klare projektet, er det kun aflønning og indkøb af materialer til isoleringen, du skal forholde dig til.

Opsummering

Gulvisolering er afgørende for både din pengepung, din sundhed og din komfort i hjemmet nu og i fremtiden. Du kan vælge mellem forskellige materialer til isoleringen, og der skal tages højde for både krav til isoleringstykkelse, brandsikkerhed og kvalitet i beslutningen om rette materiale. Hvilket materiale der er det bedste, er en individuel vurdering. Mens isolering af sommerhusgulv kan klares med de budgetvenlige flamingoplader, kan granulat være ønsket til indblæsning af isolering af gulv med gulvvarme.

Der er ingen krav eller regler, der afholder dig fra selv at lægge gulvisolering, når der ikke skal etableres gulvvarme. Du skal have styr på brugen af det pågældende materiale, når du monterer det.

Er du i tvivl om valg af isoleringsprodukt, eller vil du slippe for det omfattende og teknisk krævende arbejde, kan du via 3byggetilbud.dk finde forskellige håndværkere, der kan hjælpe dig i mål med isoleringsprojektet.

Når du har professionelle og autoriserede fagfolk til at stå for arbejdet, kan du være sikker på, at dit forsikringsselskab godkender opgaven, og at slutresultatet lever op til de gældende regler og bestemmelser på området.

Energimærkning kan ses i salgspriserne

Det er ikke kun type af materiale og dets funktionalitet i sammenhæng med gulvtypen, du skal forholde dig til, når du køber gulvisolering. De forskellige materialer til formålet er mærket med forskellige energiklasser. Energimærkningen kan i sidste ende have stor indflydelse på, hvad din bolig er værd, når den sættes til salg.

Energimærkningen er en ordning, der har til formål at fortælle dig som forbruger, hvilke produkter der er mere miljøvenlige end andre. Ordningen kategoriseres med bogstaver, hvor A er bedre end B, B er bedre end C og så fremdeles.

Des bedre og højere din bolig energimærkes, des mere vil den være værd. Du kan forvente, at en bolig med energimærke A handles til 14% højere pris sammenholdt med, hvis den blev klassificeret med energimærke C og derunder.

Kvaliteten af isoleringsmaterialet i gulvet har stor indflydelse på, hvordan din bolig energimærkes.

Selvom de bedste materialer til gulvisolering er de dyreste, kan du forvente at hente pengene hjem i forbindelse med bolighandel. Efterisolering og højkvalitetsisolering ved nybyggeri er en investering, der kommer dig økonomisk til gode år efter år. Besparelserne ses på de årlige varmeregninger og i sidste ende, når din bolig sættes til salg.

Energimærkningen af helårsboliger og sommerhuse har været gældende siden år 2010.

Et højt energimærke fortæller købere om, at en bolig er nyrenoveret og dermed i god stand.  Installation af gulvisolering gør-det-selv

Der kan være penge at spare, når du vælger at lægge gulvisolering selv. Du skal altid forholde dig til anvisningerne, der gælder for dét materiale, du har valgt til isolering af dit gulv.

I Danmark gælder kravet om, at der skal placeres en dampspærre mellem gulv og overfladen af isoleringen. Dampspærren har til formål at forhindre dannelse af råd og svamp på dit isoleringsmateriale. Hvis du vil undgå brug af dampspærre, skal du kontakte dit forsikringsselskab og få en skriftlig godkendelse på, at din husforsikring dækker i tilfælde af svamp på isoleringen.

Der findes forskellige metoder til isolering af gulv. Hvilken metode du skal benytte dig af, afhænger af din situation.

Hvis du og de andre familiemedlemmer generes af fodkolde oplevelser i hjemmet, kan det være muligt at blæse granulat ind under gulvet. Står du overfor at renovere boligen indvendigt og ønsker ny gulvbelægning, er det oplagt at udnytte situationen til at forbedre energimærkningen af huset ved at optimere isoleringen.

Det er med til at gøre dit isoleringsprojekt og kvaliteten omkring det mere succesfuld, at du sætter dig ind i de forskellige måder at isolere gulve på. Hvis du har brug for kompetent hjælp, kan du få tre skarpe tilbud hos 3byggetilbud.dk.

Fire måder at isolere dit gulv på

Står du overfor en opgave med isolering af gulv i kolonihavehus, eller er det isolering af gulv med flamingo i helårsboligen, der er på tegnebrættet?

Du skal være bekendt med de 4 måder at benytte sig af til gulvisolering. Kendskabet til de 4 måder giver dig de mest optimale arbejdsvilkår. Der er f.eks. ingen grund til at bryde det eksisterende gulv op, hvis der er mulighed for at blæse granulat ind under gulvet. Og er det ønsket med ny gulvbelægning, kan du få en skarpere pris på din opgave, hvis du bruger budgetvenlige isoleringsmaterialer såsom flamingo.

De 4 metoder er:

  •   Isolering som led i nybyggeri
  •   Isolering i forbindelse med montering nyt gulv
  •   Isolering, der blæses ind under eksisterende gulv
  •   Isolering ovenpå gulv

Den sidste løsning er den mindst indgribende og den billigste. Dog er det også den, der er mest utilstrækkelig på den lange bane. Isolering ovenpå gulv kan blandt andet ske ved, at der lægges et varmeisolerende ”tæppe” under et gulvtæppe. Denne løsning har ingen indflydelse på boligens værdi og de årlige varmeregninger.

Det er de 3 første måder, der har betydning for at holde effektivt på varmen, og det er disse metoder, der kan få stor betydning for, hvor meget din bolig stiger i værdi.

Beskrivelse af kilder og tests

Vi håber, du fornemmer, at der ligger et stort arbejde bag denne artikel. Vi ønsker at give dig en objektiv vurdering af samtlige produkter, og derfor læner vi os op ad både officielle forbrugerråd, eksterne eksperter samt forbrugernes egne anmeldelser på tværs af både danske og internationale webshops. Vores research-team har gransket markedet og undersøgt alle relevante kilder. I vores arbejde har vi anvendt følgende ekspertkilder og tests

Ekspert- og testkilder

FINANS

Hos Finans.dk kan du hver dag følge med i de vigtigste nyheder fra ind- og udland. Artiklerne har alle økonomi til fælles, og artiklerne skrives af uddannede journalister. Nyhedsmediet er respekteret og anerkendt af Jyllands Posten.

Vi har anvendt Finans.dk til beskrivelse af, hvordan du kan holde øje med energimærkningen, når du sammenligner materialer til gulvisolering. Energimærkningen er et centralt punkt at være opmærksom på, da det fortæller dig om materialets miljøvenlighed. Energimærkningen på et hus har også indflydelse på husets salgsværdi.

Artiklen er udgivet den: 3. april 2014
Læs hele artiklen her

TheGreenAge

TheGreenAge er det førende medie i England, der giver forbrugere de bedste råd til at træffe miljøvenlige beslutninger, når der renoveres eller bygges nyt. Alle artikler er skrevet af erfarne gør-det-selv personer og uddannede fagfolk.

Vi har brugt TheGreenAge til beskrivelse af, hvordan du kan lægge gulvisolering selv.

Artiklen er opdateret i 2021
Læs hele artiklen her

U switch

Hos U switch kan du dykke ned i vidensartikler og blogindlægning, der kan give dig flere penge mellem hænderne hver måned. Sitet indeholder artikler, der giver inspiration til at sammenligne produkter og ydelser, så du ikke skal betale mere end nødvendigt for materialer og udstyr.

Vi har brugt U switch til forklaring på de 4 forskellige måder, der kan lægges gulvisolering på.

Artiklen er opdateret i 2021
Læs hele artiklen her

FAQ

I dag stilles der krav om, at huse skal have gulvisolering på 300mm. Det er dit ansvar som boligejer at sikre, at dit bygge- eller renoveringsprojekt lever op til de gældende regler og krav. Samarbejder du med håndværkere gennem 3byggetilbud.dk, kan du være sikker på, at projektet løses i henhold til alle bestemmelser på området.
Hvad er isolering?
Isolering er et materiale, der har til formål at mindske varmeudslip fra boligen. Huse har isolering både i gulve, ydervægge og på loftet. Du skal være opmærksom på, at der stilles klare regler for, hvordan isolering lægges, og hvor meget materiale der skal bruges.
Hvor meget isolering under gulvvarme?
Etablerer du gulvvarme i forbindelse med nybyggeri eller renovering, skal der lægges isolering under rørene. Som udgangspunkt gælder kravet om 300mm isolering, medmindre der er byggetekniske udfordringer, der hindrer denne tykkelse.
Hvor meget gulvisolering?
Der vil være forskel på, hvor stor en mængde isolering du skal have bestilt afhængigt af, hvilket materiale du har valgt. På hjemmesiderne hos de fleste forhandlere af isolering og hos de største byggemarkeder finder du en mængdeberegner. Denne digitale regnemaskine kan give dig et skarpt indtryk af, hvor mange poser med granulat eller hvor mange stakke med flamingo, du skal købe.

Bedøm denne artikel

Klik på en stjerne for at bedømme