Fundament pris:
Hvad koster det at støbe fundament? (3 tilbud)

Når du bygger hus, skur eller garage, er det afgørende for stabiliteten af bebyggelsen, at væggene kommer til at stå på solidt underlag. Fundamentet er det første led i et projekt omkring nybyggeri, og det er den væsentligste faktor for, at du får et holdbart og sikkert hus. Der skal graves cirka 90cm ned i jorden, så laget af beton kommer under frostsikring. Det er langt fra ligegyldigt, hvilken jord du støber fundament på.

Laget af beton må ikke støbes på muldjord eller lignede løs og porøs jord.

Før du går i gang med dit støbeprojekt, skal du have ansøgt din kommune om byggetilladelse, og du skal have klarlagt, om der er byggetekniske elementer, du skal tage højde for i støbe- og byggeprocessen (herunder om der ligger særlige servitutter på din matrikel, eller om der er krav om minimumafstand til skel).

Eftersom fundamentet spiller en afgørende rolle for holdbarheden og stabiliteten omkring huset, skal du fokusere på kvalitet (og ikke pris) i opgaveløsningen med at udgrave og støbe fundament.

Det er en fysisk krævende opgave at støbe fundament til beboelse såsom anneks, hus og fritidsbolig, da der skal bruges forskellige maskiner. Vil du være sikker på, at fundamentet er 100% i vater, og at arbejdet er blevet udført på korrekt vis, skal du lade et håndværkerfirma stå for opgaven.

Erfarne og specialiserede fagfolk har adgang til det nødvendige værktøj og maskiner, og de har viden om de gældende byggeregler samt kendskab til de bedste teknikker.

Hos 3byggetilbud.dk kan du oprette din opgave og beskrive, hvilken type byggeri det drejer sig om, og hvor mange m2 der skal udgraves og støbes fundament til.

Efter få hverdage vil du modtage forskellige tilbud fra relevante håndværkere, som du kan vælge imellem.

Guide til at støbe fundament på gør-det-selv metoden

Uanset om det gælder støbning af fundament til hus, sommerhus, skur eller garage, skal du have styr på både det praktiske, det tekniske og det juridiske arbejde. Det er processen omkring fundament til bebyggelse, der er den mest krævende med hensyn til indhentning af byggetilladelse. Som udgangspunkt behøver du ikke indhente byggetilladelse, når det handler om at støbe fundament til terrasse eller drivhus.

Herunder ses en guide til dig, der skal i gang med udgravning og støbning af fundament til hus, skur eller garage.

Som det ses herunder, er det forberedelsen og klargøringen med udgravning, der er det mest omfattende arbejde med at støbe fundament.

Step 1: Indhentning af byggetilladelse og tegning over udgravning

Når det drejer sig om nybyggeri og opførelse af beboelse, anbefales det, at du starter dit projekt med at tage kontakt til teknisk forvaltning i den kommune, hvor du vil bygge nyt. Du skal have udarbejdet en tegning over udgravningen, hvor målene står angivet. Det er teknisk forvaltning, der kan vejlede og rådgive dig om, hvordan du skal forholde dig i forhold til ansøgningsprocessen med byggetilladelse, og du kan få viden om, om der er særlige forbehold eller hensyn, der skal tages i støbe- og udgravningsprocessen.

Det er ikke alle byggerier på privat grund, der kræver byggetilladelse. Som udgangspunkt kan du gå ud fra, at det ikke er nødvendigt at indhente tilladelse til støbning af fundament til drivhus eller terrasse, når arealet er under 50m2.

Drejer det sig om støbning af fundament til garage, skur eller beboelse, skal du have skriftlig tilladelse fra din kommune. Du skal være opmærksom på, at det kan vare op til 3 uger, før du får svar på din ansøgning om tilladelse. Denne svartid skal du tage højde for, når du vælger at samarbejde med et entreprenørfirma eller en specialiseret håndværker, der har erfaring med betonarbejde.

Step 2: Forberedelse og undersøgelse af grunden

Det første du skal gøre, når du har fået din byggetilladelse fra kommunen, er at undersøge grunden på dét sted, hvor der skal udgraves og støbes. Du skal blandt andet sikre dig, at der ikke er kloakinstallationer eller rør i jorden. Når du bestiller et entreprenørfirma til opgaven, vil håndværkerne udføre en radontest af jorden. Denne test har til formål at afdække, hvor meget radon der er i området. Er det forsvarligt at grave ud, kan processen med støbning af fundament til sommerhus, garage, hus eller skur begynde.

Hvor kompleks og omfattende opgaven bliver, afhænger af, om der skal støbes fundament til drivhus, eller om det er et hus, der skal bygges.

Step 3: Udgravning

Der skal graves ned i en dybde på mellem 90-120cm. Den præcise dybde afgøres af, hvad der skal bygges, og om der er behov for at isolere gulvet over fundamentet. Derudover påvirkes nedgravningsdybden af kvaliteten af jorden. Er der porøst og sandet jord, skal der graves ekstra dybt, så der kan placeres et lag med stabilt grus, før der hældes flydende beton ud i hullet. Det er vigtigt, at der graves godt ned. Den dybe udgravning sørger for, at hård frost ikke kan påvirke fundamentet og dermed komme til at forårsage skader og ustabile vægge på bebyggelsen.

Vær opmærksom på at der gælder specifikke regler for, hvor dyb udgravningen skal være. Når du vælger gør-det-selv metoden, er det dit ansvar at sikre, at alle led i udgravnings-, støbe- og byggeprocessen lever op til gældende regler. Hvor der engang var krav om udgravning på 70cm, er det i dag 90cm+, der er kravet.

Step 4: Afsætning af fundament

Din tegning er dit vigtigste redskab for at sikre, at udgravningen (og dermed den kommende bebyggelse) står korrekt placeret på din matrikel, og at den lever op til den godkendelse, som du har fået fra kommunen.

Du skal følge målene på din tegning, når arealet for udgravningen markeres. ”Afsætning” er en betegnelse for dén proces, hvor byggetegningen overføres til jorden ved brug af pæle og snore. Til afsætningen skal du bruge et langt målebånd og pæle.

Det er en hjælp for dig selv, at du finder skelpælene på din grund og tager udgangspunkt i disse, når markeringen til udgravningen skal laves. Brug pæle til at markere hjørnerne af fundamentet. Når har fået banket alle pælene i jorden, skal du tjekke, at hjørnerne er vinkelrette.

Nu kan du begynde gravearbejdet. Det kan være en god idé at starte med at grave en rende om arealet. Dette gøres med en god spade. Herefter kan du tage større maskinel i brug, så arbejdet effektiviseres, og du skånes for at overanstrenge dig selv og din ryg.

Step 5: Anlæggelse af kapillarbrydende lag og arbejdet med beton

Den bedste løsning er at anlægge et såkaldt ”kapillarbrydende lag” nederst i udgravning, før der hældes flydende beton i. Laget har til formål at lede fugt væk fra betonen, så den opretholder sin styrke, soliditet og ikke mindst sin form.

Der skal lægges lag af lecanødder eller stabilgrus og sand i hullet, og disse lag skal komprimeres og ”stampes” hver for sig. Når lagene er komprimerede, er det tid til at blande betonen og hælde den ud i hullet i punkter eller i striber. Hvilken typen beton der skal bruges, afhænger af, hvad du skal bygge.

Værd at vide om priser på støbning af fundament 

Du skal forvente, at arbejdet med at anlægge fundament cirka ligger på 1000 DKK./m2. I denne pris er der indregnet materialer til både forberedelse og støbning. Det er en fordel for dig som boligejer, at støbning af fundament opgøres i m2 pris. Dette letter dit arbejde, når du sidder med flere tilbud fra forskellige entreprenører og håndværkere, som du skal sammenligne mellem.

Du skal være opmærksom på, at prisen for støbning er vejledende. Kompleksiteten af opgaven samt valg af materialer vil influere på den endelige pris.

Det er en god idé at lave et budget over dit byggeri. Heri skal der indregnes den forventede pris, som opgaven med fundamentet kommer til at koste.

Selvom prisen for støbningen vil blive højere, når du bestiller et professionelt firma til opgaven, skal du anse den ekstra pris som sikkerhed. Med erfarne og specialiserede fagfolk der udgraver og støber, skal du ikke bekymre dig om, hvorvidt du har gravet tilpas dybt ned, og du skal ikke spekulere på fysiske skader eller uheld i forbindelse med brug af maskiner. Du finder let frem til de relevante firmaer, når du bruger 3byggetilbud.dk.

Materialer

I Danmark har der været byggetradition for at bruge beton til støbning af fundamenter siden begyndelsen af 1900tallet. Det er ikke kun erfaring og specialisering af arbejdskraft, der har betydning for, hvor stærkt, plant og stabilt et fundament du får. Kvaliteten af materialer har ligeså meget at skulle have sagt i denne forbindelse. Med tiden er der kommet nye og skærpede krav til anlæggelse af fundament, og derfor er det ikke kun typen af beton, du skal forholde dig til i købsfasen.

Beton 

Det kan svare sig både i forhold til holdbarhed og stabilitet omkring fundament samt i forhold til dine arbejdsvilkår at købe ”selvnivellerende beton”. Dette er en typen beton, som er udviklet til formålet, hvor der skal støbes mange liter, og hvor det er ønsket at materialet ”pakker sig” effektivt og let.

Beton findes i forskellige udgaver med hensyn til fin- og grovhed. I nogle byggeprojekter kan det være mest optimalt at anvende både fin og grov beton, så der støbes det mest stabile fundament.

Selvom det kan være fristende at købe billig beton, vil disse udgaver være dem, som er mest udfordrende at arbejde med. Når du køber byggematerialer, skal du anse pris for at hænge sammen med kvalitet.

Du skal vælge en beton, som kan opblandes og befinde sig i en cementblander. Hele fundamentet skal kunne støbes på én dag, da dette giver det største omfang af stabilitet.

Kapillarbrydende lag 

Det er forskelligt, om der skal bruges 1 eller 2 lag sand og grus til det kapillarbrydende lag, eller om det er et lag med lecanødder, der er det rette valg. Uanset hvilket materiale du vælger, kan du købe det i store bigbags, som kan leveres hjem til dig på din adresse.

Den store fordel ved lecanødder er, at dette naturmateriale har en isolerende effekt. Det er derfor, at dette typisk bruges i forbindelse med nybyggeri. Stabilgrus og sand er mere budgetvenligt sammenholdt med lecanødder. Dog kræver sand og grus mere arbejdstid, da lagene skal komprimeres, før du kan støbe fundamentet.

Materialeliste

Der skal bruges flere maskiner, når du vælger at klare arbejdet selv med at støbe fundament. Det kan være en god idé at leje maskinerne i flere dage, end du forventer, at arbejdsopgaven kommer til at vare. Dermed har du god tid til dit projekt, og du kan sikre dig, at alle led i udgravnings- og støbeprocessen udføres omhyggeligt.

Der skal bruges følgende værktøj, tilbehør og maskiner til støbning af fundament:

  •   Målebånd
  •   Murersnor (farvet snor)
  •   Pæle + hammer
  •   Cementblander
  •   Gravko
  •   Pladevibrator
  •   Arbejdstøj- og handsker

Du skal nøje overveje, som du vil købe udstyret selv og leje de forskellige maskiner, eller om du vil overlade støbe- og udgravningsarbejdet til et entreprenørfirma. Det kan kræves erfaring at bruge en cementblander, og det kræver fysisk styrke at håndtere en pladevibrator.

Når du bruger 3byggetilbud.dk, kan du beskrive opgaven i detaljer, så du får de mest brugbare tilbud fra håndværkerfirmaer.

Opsummering

Støbning af fundament kræver grundig forberedelse. Du skal bruge tid på at være omhyggelig med at udgrave hullet til fundamentet, og du skal lave afsætning, så arealet matcher målene på din byggetegning. Der skal altid indhentes byggetilladelse, når der støbes fundament til sommerhus, fritidsbolig, hus eller garage. Det er arealet, der afgør, om du skal ansøge om tilladelse til byggeprojektet hos kommunen. Drejer dit byggeprojekt sig om støbning af fundament til skur, drivhus eller terrasse, der måler under 50m2, er det ikke nødvendigt at få skriftlig tilladelse fra kommunen.

Projektet med at lave fundament er opdelt i flere faser – der er forberedelsesfasen, udgravningen og selve støbeprocessen.

Er du det mindste i tvivl om, hvordan afsætningen af fundamentet klares, eller hvordan du griber støbningen an, kan det svare sig både praktisk og økonomisk, at du booker håndværkerfirma gennem 3byggetilbud.dk.

Bliv klogere på støbning af fundament

Det har stor værdi, at du sætter dig ind i processen med at støbe beton, før du sætter gang i arbejdet derhjemme. Der er gode råd og teknikker, du skal have kendskab til, så dit kommende skur, terrasse eller hus kommer til at hvile på et stærkt, tørt og stabilt underlag.

Du kan undgå sætningsrevner i din bolig i fremtiden, når du investerer tid i at blive klogere på betonfundamenter. Selvom det ikke er muligt at se fundamentet på dit hus i fremtiden, kan tilstanden på dine mure og vægge afsløre, hvordan betonunderlaget har det.

Der findes 2 overordnede typer af betonfundamenter – hhv. de punktfundamenter og stribefundamenter. Det er stribefundamenter, der er mest brugt til huse i Danmark.

Uanset hvilken løsning du vælger, skal du have styr på støbeprocessen, og du skal anvende højkvalitetsmaterialer. Du minimerer risikoen for at skulle understøbe fundamentet, når det er støbt på korrekt vis fra starten af, og når det støbt på det rette underlag.

Støbning af fundament gør-det-selv guide

Du skal altid bruge en guide, når du udfører omfattende gør-det-selv arbejde. En guide giver dig et godt overblik over arbejdsprocessen, og det er et praktisk værktøj, som i sidste ende kan komme til at spare dig for mange ærgrelser og store, økonomiske udgifter. Når du bruger en guide, hvor hvert trin i udgravnings- og støbeprocessen er beskrevet med punkter, kan du holde styr på, hvor du er kommet til, når først arbejdet er gået i gang.

Sørg for at afsæt god tid i kalenderen når du støber betonfundament.

Betonen skal støbes på samme dag, og der er brug for god tid til at komprimere lagene i bunden af udgravningen.

Sådan kommer du godt i gang med dit støbeprojekt

Forberedelsen er alfa og omega for at få succes med dit støbeprojekt. Det kommer dig til gode, at starter med at lade dig inspirere af de forskellige materialer, som kan bruges til at støbe fundament med – det gælder både i forhold til det kapillarbrydende lag og typen af beton.

Des mere du er informeret om de forbehold, der skal tages til det byggeri, du står overfor, des større er sandsynligheden for, at du vælger de bedste materialer til formålet.

Det er f.eks. essentielt, at du vælger den bedste beton, når det drejer sig om støbning af fundament til hus. Derudover kan du hjælpe dig selv i den kommende arbejdsproces ved at sætte dig ind i støbeproceduren.

Beskrivelse af kilder og tests

Vi håber, du fornemmer, at der ligger et stort arbejde bag denne artikel. Vi ønsker at give dig en objektiv vurdering af samtlige produkter, og derfor læner vi os op ad både officielle forbrugerråd, eksterne eksperter samt forbrugernes egne anmeldelser på tværs af både danske og internationale webshops. Vores research-team har gransket markedet og undersøgt alle relevante kilder. I vores arbejde har vi anvendt følgende ekspertkilder og tests

Ekspert- og testkilder

Bolius.dk

Bolius.dk er det foretrukne website for mange danskere og gør-det-selv mennesker, når der er brug for faglig viden om byggetekniske forhold. Bolius.dk er en del af Realdania, der arbejder for at forbedre og højne livskvaliteten hos danskerne.

Bolius.dk er et digitalt videnscenter, der følger med tiden, og som hele tiden opdateres med nyt indhold i form af artikler, blogs, guides og informative produktbeskrivelser.

Vi har anvendt Bolius.dk til redegørelse af, hvordan du skal støbe fundament til din bolig i henhold til de aktuelle regler på området.

Artiklen er skrevet den: 10. september 2018
Læs hele artiklen her

Gørdetselv.dk

Som navnet på hjemmesiden fortæller, henvender Gørdetselv.dk sig til de mange tusinde danskere, der går op i at forskønne og forbedre deres boliger på egen hånd. På hjemmesiden finder du inspiration til at lykkes med dine bygge- og renoveringsprojekter, og du får vigtig viden om, hvad du skal være opmærksom på, når du vælger at klare byggeteknisk arbejde selv.

Vi har anvendt Gørdetselv.dk til beskrivelse af, hvordan du kan støbe et fundament selv på den mest enkle og simple måde.

Artiklen er skrevet den: 4. januar 2021
Læs hele artiklen her

Solbergs

Solbergs.dk er et forbrugermagasin og en platform, hvor du finder en masse vedkommende og relevante artikler til boligforskønnelse- og forbedringer. Det kundefokuserede magasin har både ekspert-artikler samt blogs, der er skrevet af passionerede gør-det-selv mænd og kvinder. Vi har brugt Solbergs til at hjælpe dig godt i gang med dit støbeprojekt med at få lavet fundament til beboelse.

Artiklen er skrevet den: 16. august 2017
Læs hele artiklen her

FAQ

Hvor lang tid tager det at støbe fundament?
Det tager cirka en weekend at støbe fundament til hus og udgrave arealet. Du skal udføre arbejdet i sommerhalvåret, hvor dagtemperaturerne overstiger 10 grader. Hvor effektivt arbejdet klares, afhænger i høj grad af, om du udgraver og støber selv, eller om du har bestilt et håndværkerfirma til at stå for det vigtige og krævende arbejde for dig.
Du støber et fundament ved først at udgrave et dybt areal i jorden og anlægge et stabiliserende lag af lecanødder eller stabilgrus (afhængigt af hvad der skal bygges). Arbejdsopgaven er opdelt i etaper, hvor det først og fremmest drejer sig om at være omhyggelig med at måle arealet ud, så det matcher målene på din byggetegning.
Hvad koster det at støbe fundament?
Hvad det koster at støbe et fundament, afhænger af, hvad der skal bygges. Når det er fundament til beboelse, skal der udgraves et dybere areal, da der skal gøres plads til isolering, og da der skal anlægges et kapillarbrudende lag. Du kan gå ud fra, at prisen for støbning af fundament ligger på 1000 DKK./m2.
Hvem støber fundament?
Det vil typisk være et entreprenørfirma eller en håndværker, der er specialiseret i at arbejde med beton, der står for at udgravning og støbning af fundament til garage, beboelse, terrasse og skur. Hos 3byggetilbud.dk kan du få tilbud fra forskellige håndværkerfirmaer. Du kan sammenligne tilbuddene i forhold til kompetencer, specialisering, erfaring og pris.

Bedøm denne artikel

Klik på en stjerne for at bedømme